HomeNieuwsWelzijnRugby Waterland misschien toch naar de Jaagweg?

Rugby Waterland misschien toch naar de Jaagweg?

rugby2
Wethouder Krieger heeft de raad een brief gestuurd waarin hij aankondigt dat er met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad van Waterland weer mogelijkheden zijn tot het verplaatsen van de Rugby Vereniging naar de Jaagweg.

Het stuk grond aan de Jaagweg is eigendom van de gemeente Purmerend maar ligt in het gebied van Waterland.  De raad van Waterland moet akkoord gaan om de verplaatsing mogelijk te maken. De vorige raad was tegen het voorstel om op die plek de Rugby Vereniging te herhuisvesten, waardoor het voor Purmerend niet mogelijk was om het plan uit te voeren. Nu zijn de kaarten opnieuw  geschud en lijkt het mogelijk om de verplaatsing alsnog te onderzoeken.

Eerder was het bestuur van de Rugby Vereniging positief over de locatie omdat zij dan in ieder geval konden verhuizen. De locatie die zij nu hebben aan de van IJssendijkstraat voldoet niet meer. De vereniging wil verder in hun ledengroei dat nu door de krappe locatie wordt gestopt. Vanuit de raad van Purmerend is de keuze om verder uit te werken evenwel gevallen op de Purmer Zuid ter hoogte van de bocht in de Verzetslaan.  
Deze locatie is niet snel te realiseren omdat de grond aldaar niet geheel in handen is van de gemeente Purmerend. Enkele omwonenden zijn tegen, waardoor zij vermoedelijk gaan procederen. Dit laatste kan ook het geval zijn, wat betreft de Jaagweg.

Er is in Purmerend behoefte aan uitbreiding van sportaccommodaties dit geldt niet alleen voor de rugbyclub. De Stadspartij  wil de behoefte in de toekomst graag meenemen bij het nemen van het besluit tot verplaatsing van de rugbyclub. Maar welke locatie is dan het meest geschikt? Als je dat als college niet zwaar laat meewegen zal binnen enkele jaren de volgende vereniging voor de gemeentedeur staan met de vraag om uit te kunnen breiden. Dan is er zeker geen plaats meer binnen de gemeente Purmerend.

De Stadspartij is voorstander om sportverenigingen dichtbij of tegen een woonwijk te plaatsen. Dit is goed voor de (sociale)veiligheid,  verbindingen met het openbaar vervoer en vaak vrij liggende fietspaden. Sportverenigingen moeten juist om die genoemde redeneren niet op een locatie gehuisvest zijn ver van de bewoonde wereld. Althans dat vindt de Stadspartij.

ZIE OOK:

Zie bijgevoegd de brief van wethouder Krieger aan de gemeenteraad.

Welzijn artikelen