HomeNieuwsVerkeer en VervoerROVER zeer bezorgd over stakingen in streekvervoer

ROVER zeer bezorgd over stakingen in streekvervoer

arriva bussen.jpg 

Rover, de belangenorganisatie van reizigers in het openbaar vervoer, maakt zich "ernstig zorgen" over "de onacceptabele gevolgen” van het cao-conflict in het streekvervoer.
In een brief roept ROVER zowel de werkgevers als de werknemers in het streekvervoer op om de vastgelopen onderhandelingen te hervatten en zo de voorgenomen staking van onbepaalde duur vanaf 1 juni een halt toe te roepen.


De brief van ROVER luidt aldus.

Aan de bonden en werkgevers in het streekvervoer

Amersfoort, 27 mei 2008

Geachte werknemers en werkgevers,

Als belangenorganisatie van reizigers in het openbaar vervoer volgt ROVER de ontwikkelingen rond de totstandkoming van de nieuwe CAO in het streekvervoer nauwlettend en handenwringend.
Het is niet aan ROVER om een mening te geven over de inhoud van het geschil dat tussen werkgevers en werknemers is ontstaan. Wij maken ons echter wel ernstig zorgen over de onacceptabele gevolgen die dit conflict heeft voor alle gebruikers van het streekvervoer.

ROVER roept daarom hierbij werkgevers en werknemers in het streekvervoer op om de vastgelopen onderhandelingen te hervatten en de voorgenomen staking (vanaf 1 juni, voor onbepaalde duur) geen doorgang te laten vinden. Wij sluiten ons aan bij de suggestie van de staatssecretaris van verkeer Tineke Huizinga om daarbij gebruik te maken van een bemiddelaar. ROVER wil met deze oproep geenszins de indruk wekken dat deze eenzijdig tot de chauffeurs is gericht. Daarmee zou ze de werknemers in het streekvervoer onrecht aandoen. De organisatie erkent het recht van de buschauffeur op een rechtvaardige beloning en het recht om hiervoor op te komen. ROVER kan eveneens begrip opbrengen voor de werkgevers die zich genoodzaakt zien om veranderingen door te voeren en daarbij ook de arbeidsvoorwaarden betrekken.

Wij zijn er echter van overtuigd dat u met wederzijds begrip, met enige toegeeflijkheid en met creativiteit tot elkaar kunt komen. Wij pleiten ervoor dat dit gebeurt vóórdat de reiziger, die veelal geen alternatief heeft, nog ernstiger gedupeerd wordt.

De vervoerders roepen wij op om art. 12, lid 6 van de Algemene voorwaarden openbaar stads- en streekvervoer ruimhartig toe te passen indien reizigers een declaratie indienen voor het niet kunnen gebruiken van hun abonnement of de kosten die zijn gemaakt voor alternatief vervoer, zoals dit ook bij stakingen op het spoor gebruikelijk is.

Werkgevers en werknemers, u hebt uw standpunt duidelijk gemaakt aan elkaar, neem nu uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en werk aan overeenstemming.

Hoogachtend,

Michael van der Vlis,
Voorzitter

Verkeer en Vervoer artikelen