HomeNieuwsAlgemeen BestuurRioleringswerkzaamheden en verlenging opvanglocatie Oekraïners Mercuriusweg 2

Rioleringswerkzaamheden en verlenging opvanglocatie Oekraïners Mercuriusweg 2

Foto Stadspartij-BPP


Op 31 januari 2023 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om het voormalig schoolgebouw aan de Mercuriusweg 2 te gebruiken voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Deze tijdelijke opvang stond gepland tot 1 januari 2024. Aangezien de oorlog voortduurt en er nog geen andere locaties beschikbaar zijn is de opvang op deze locatie helaas nog steeds hard nodig.
Op 23 november 2023 hebben heeft het college de raad geïnformeerd over het om de opvanglocatie te verlengen. Daarvoor is verlenging van de tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd. Via een memo heeft het college de raad laten weten dat de tijdelijke omgevingsvergunning voor de opvanglocatie tot maximaal 31 december 2024 is verlengd.

Na deze periode zal het bestaande schoolgebouw aan de Mercuriusweg 2 gesloopt worden, omdat dit niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Op deze plek komt een nieuw schoolgebouw voor speciaal basisonderwijs (sbo).

Tijdelijk onderkomen door rioleringswerkzaamheden

Op dit moment zijn er problemen met de riolering op de opvanglocatie. Het rioleringssysteem onder het gebouw is verouderd en werkt niet goed meer. De Oekraïense ontheemden ondervinden daar op dit moment problemen van, waardoor zij hier niet meer op een goede manier opgevangen kunnen worden. Door deze problemen worden zij tijdelijk op een andere locatie ondergebracht. Zij gaan de aankomende dagen verhuizen en worden tijdelijk in de regio opgevangen. Na het afronden van de werkzaamheden kunnen zij weer terug naar de Mercuriusweg 2.

Werkzaamheden riolering

De buurt zal geen hinder ondervinden van de rioleringswerkzaamheden die naar verwachting enkele weken zullen duren. De buurt is geïnformeerd middels een bewonersbrief.

Algemeen Bestuur artikelen