HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRijkssubsidie voor stedelijke vernieuwing

Rijkssubsidie voor stedelijke vernieuwing

geld3
Het meerjaren ontwikkelingsprogramma ‘van huis naar thuis 3’ voor de periode 2010-2014 wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de aanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland.

Het programma wordt gebruikt voor de aanvraag van een bijdrage uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het ISV is een rijkssubsidie gericht op stedelijke vernieuwing en geldt voor een periode van 5 jaar. Als voorwaarde voor een bijdrage, vereist de ISW-wet een door de raad vastgesteld meerjarenprogramma.

De gemeente Purmerend heeft 514.000 euro toebedeeld gekregen voor bodemsaneringen en 1.173.385 euro voor fysieke investeringen voor stedelijke vernieuwing. Door het indienen van het vereiste meerjarenplan kunnen de bedragen daadwerkelijk aan de gemeente worden uitgekeerd.

 

Bron: gemeente Purmerend

Ruimtelijke Ordening artikelen