HomeNieuwsSociale ZakenRijk wil beperking administratieve lasten bij gemeenten kunnen afdwingen

Rijk wil beperking administratieve lasten bij gemeenten kunnen afdwingen


Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil kunnen afdwingen dat gemeenten vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein terugdringen. Een wetsvoorstel dat dat mogelijk maakt, is in de maak.
Dat antwoordt de PvdA-bewindsman op vragen van het Kamerlid René Peters (CDA) over de aanhoudende problemen in de jeugdzorg.
Liquiditeitsproblemen
In de jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) werd gewaarschuwd dat de problemen in de jeugdzorg structureel dreigen te worden en dat het voortbestaan van instellingen groot gevaar loopt. Dat zou gevolgen hebben voor de continuïteit van de jeugdzorg.
Volgens Van Rijn voorziet de TAJ met name een verslechterde liquiditeitspositie voor bepaalde specialistische jeugdhulpaanbieders. Die waarschuwing zegt hij serieus te nemen. Mede daarom heeft hij besloten de TAJ een jaar langer aan te stellen, tot 1 april 2018. Tegelijkertijd is de subsidieregeling Bijzondere Transitiekosten Jeugdwet verlengd, zodat tot eind 2017 aanvragen kunnen worden ingediend. Daardoor is er langer een vergoeding mogelijk voor kosten die ontstaan door de transitie en kunnen liquiditeitsproblemen worden voorkomen.
Administratieve lasten
Op de vraag of hij de conclusie van het TAJ deelt dat de problemen grotendeels het gevolg zijn van onder andere de manier van factureren (betaling achteraf) en onnodige administratieve lasten, antwoordt Van Rijn dat de oorzaak van de financiële problemen bij de specialistische jeugdhulpaanbieders vaak een gebrek aan werkkapitaal is door de omschakeling van subsidiering of bevoorschotting naar betaling achteraf. Een andere belangrijke oorzaak betreft vermijdbare administratieve lasten. Die kunnen worden verminderd door standaardisatie van de gemeentelijke uitvraag.
Van Rijn wijst erop dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samenwerkt met de brancheorganisaties om vermijdbare lasten te beperken. Intussen zijn drie uitvoeringsvarianten met standaardartikelen ontwikkeld. Als de navolging bij gemeenten en aanbieders achterblijft bij de verwachtingen, wil hij de mogelijkheid hebben die af te dwingen. ‘Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt – de wijziging van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met het verminderen van de uitvoeringslasten – gaat in mei 2017 in consultatie’, aldus Van Rijn.
Lokale verschillen
Volgens Van Rijn blijkt uit de rapportage dat de gewenste snellere, betere, effectievere en integrale jeugdhulp – de zogeheten transformatie – niet overal voldoende op gang is gebracht. ‘Lokaal en regionaal zijn verschillen zichtbaar. Het algemene beeld is wel dat de transformatie op gang begint te komen, maar wat mij betreft moet dit worden versneld’, aldus de staatssecretaris. Hoe dat te bereiken, is onderdeel van het gesprek dat hij met gemeenten en de TAJ voert. Een eerste beeld over de Jeugdwet wordt begin 2018 verwacht, als de tussenevaluatie over de Jeugdwet verschijnt

Sociale Zaken artikelen