kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

StationPend
Foto Stadspartij

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, zoals bereikbaarheid.

Dit bleek tijdens het jaarlijkse overleg van de regio met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken.

De  landelijke woningbouwopgave is van een historische omvang. Rijk en regio zijn het erover eens dat een fors deel van de landelijke woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moet worden gerealiseerd: 175.000 woningen vóór 2030.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: “Hoeveel je ook bouwt in de MRA, niet iedereen kan en wil daar wonen. Steden als Alkmaar en Hoorn in Noord-Holland en Dronten in Flevoland kunnen aantrekkelijke alternatieven zijn. Daarvoor is een goede bereikbaarheid, vooral met openbaar vervoer, randvoorwaardelijk.”

Jaarlijks overleg

Het overleg van Rijk en regio vond plaats in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT). Dit is een investeringsprogramma van de rijksoverheid met een planperiode van vier jaar.
Naast bereikbaarheid zijn ook energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie belangrijke randvoorwaarden voor woningbouw. Nu het Rijk deze randvoorwaarden onderschrijft, gaat de regio met de ministers om tafel om verder te spreken over de gezamenlijke inspanningen en investeringen die hiervoor nodig zijn.

Bereikbare Steden (o.a. Purmerend red. )

Op de korte termijn wordt onder de noemer Bereikbare Steden samengewerkt aan het versnellen van woningbouw in de stadsharten Almere, Haarlem, Hoofddorp, Hilversum, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. En buiten de MRA wordt in Noord-Holland en Flevoland een vergelijkbare aanpak voor Alkmaar, Hoorn en Dronten opgezet. De bereikbaarheidsopgaven die dit met zich meebrengt worden volgend jaar verder uitgewerkt.

Voorbereiding verkenning doortrekken Noord/Zuidlijn

Een nationale alliantie van 7 partijen (Vervoerregio, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol) heeft een akkoord bereikt voor het leveren van een substantiële bijdrage van € 1,025 miljard voor het realiseren van 2 nieuwe metrolijnen: het doortrekken van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn. De bijdrage van de 7 is een handreiking naar het Rijk om de kans op indiening van het metropakket via het Nationale Groeifonds te vergroten. Het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn (een directe verbinding tussen Isolatorweg/station Sloterdijk en Amsterdam Centraal) zorgen voor grote voordelen, met name op het gebied van internationale, nationale en regionale bereikbaarheid, woningbouw en het verdienvermogen van Nederland.Omdat reizigers meer de metro zullen nemen, komen er mogelijk acht treinpaden per uur in de Schipholtunnel vrij. Hierdoor kunnen meer en snellere treinen vanaf Schiphol naar Utrecht, Arnhem en Limburg rijden. Verder komt er een nieuwe intercityverbinding tussen Schiphol, Zaandam en Alkmaar en kunnen er meer nationale en internationale treinen rijden op de HSL tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Breda, Düsseldorf, Berlijn, Brussel, Londen en Parijs.

Meer en slimmere fietsenstallingen

De komende jaren gaat bovendien bij 46 stations de schop in de grond voor meer en innovatievere fietsenstallingen. De stallingen komen bij stations die een belangrijke rol als OV-knooppunt vervullen of op plekken waar veel huizen gebouwd gaan worden. In Noord-Holand gaat het om stations in Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Naarden-Bussum en Zandvoort. Verder is onder meer gesproken over de verbetering van de A27, de IJmeerverbinding Almere – Amsterdam en de aanpak van station Amsterdam Lelylaan. Meer informatie over deze onderwerpen staat op de website van de Metropoolregio Amsterdam.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...