HomeNieuwsWelzijnResultaten Omnibusenquete 2023 gepresenteerd

Resultaten Omnibusenquete 2023 gepresenteerd

Het is prettig wonen in Purmerend. Beemsterlingen het meest tevreden

Purmerend
foto Stadspartij-BPP


Rapport Omnibusenquête 2023 ziet het levenslicht. Aan bod komen tal van onderwerpen, te weten: stad en buurt om in te leven, gemeentelijke dienstverlening, bewonersmeldingen, verkeer en bereikbaarheid, staat van onderhoud openbare ruimte, afvalinzameling, bezoek binnenstad, boodschappen en winkelen, veiligheid en overlast, werk, inkomen en schulden en meedenken en meedoen. De rapportage biedt hiermee een schat aan informatie. Het is de eerste editie die trekking heeft op de nieuwe gemeente Purmerend.

Enkele resultaten

Het is prettig wonen in gemeente Purmerend. Gemiddeld beoordelen de inwoners hun eigen buurt met een 7,8. Beemsterlingen zijn het meest tevreden; zij geven de buurt een 8,3. Driekwart van de inwoners wil (voorlopig) in de gemeente blijven wonen. De gemeentelijke dienstverlening krijgt bij het laatste contact een ruime voldoende (7,4). Bijna driekwart van de inwoners is bereid mee te denken over onderwerpen die henzelf aangaan; flink minder inwoners denken ook daadwerkelijk invloed te hebben op de besluitvorming.

Een belangrijk doel van de omnibusenquête is de vergelijking in de tijd. Tot op heden is deze vergelijking alleen mogelijk voor de voormalige gemeente Purmerend. In de rapportage wordt dit gebied aangeduid met Purmerend-stad. Zo is bijvoorbeeld in Purmerend-stad de waardering voor de staat van onderhoud van de openbare ruimte over het geheel, geleidelijk toegenomen: van 6,3 in 2015 naar 6,8 in 2023. De waardering is het meest toegenomen voor het onderhoud van bankjes en afvalbakken en het schoonhouden van de openbare ruimte. Ten opzichte van 2021 is de waardering van de afvalinzameling toegenomen. De financiële situatie van de inwoners toont sinds 2020 een neergaande lijn. 18% van de inwoners van Purmerend-stad geeft aan moeilijk of eerder moeilijk dan makkelijk rond te kunnen komen van het huishoudensinkomen.  In 2020 was dit 11%.

Over de omnibusenquête; een schat aan informatie

Sinds 1990 houdt de gemeente Purmerend de omnibusenquête. In een omnibusenquête wordt een aantal onderwerpen aan de inwoners voorgelegd. Onder meer door de bundeling van onderwerpen geeft het onderzoek op een efficiënte manier de mening weer van onze inwoners over tal van onderwerpen. Doordat onderwerpen door de jaren heen worden herhaald, kunnen ontwikkelingen in de tijd in beeld worden gebracht. Dit jaar is de laatste keer dat de ontwikkelingen apart voor Purmerend- stad worden beschreven. Vanaf volgend peiljaar zal alleen gekeken worden naar de ontwikkelingen van de huidige (nieuwe) gemeente. In de omnibusenquête komen in de even peiljaren andere onderwerpen aan bod dan in de oneven peiljaren.

Internetpanel

De enquête wordt afgenomen bij leden van het internetpanel. Op 23 maart 2023 kregen ruim 3.000 panelleden het verzoek deze omnibusenquête in te vullen; 1.920 ofwel 64% gaf hieraan gehoor. In dezelfde periode zijn nieuwe panelleden geworven: 338 nieuwe leden vulden ook de enquête in. In totaal werkten 2.258 inwoners mee.

Trends en beleid

De uitslagen van de omnibusenquête worden gebruikt voor het signaleren van trends in de samenleving. Ook helpen de uitkomsten bij het opstellen van beleid.

Lees HIER de Omnubusenquete 2023

Welzijn artikelen