HomeNieuwsSociale ZakenResultaten benchmark WMO: Purmerend scoort bovengemiddeld

Resultaten benchmark WMO: Purmerend scoort bovengemiddeld

benchmark
Ieder jaar worden prestaties op het gebied van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergeleken met andere gemeenten van vergelijkbare grootte (benchmark).

Over het algemeen scoort Purmerend in de Benchmark 2009 in vergelijking tot de andere gemeenten bovengemiddeld. Daarnaast doet de gemeente onderzoek naar de tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Naar aanleiding van de onderzoeken zijn acties in gang gezet.

Zowel de benchmark als het tevredenheidonderzoek worden voorgelegd aan de Wmo-cliëntenraad voor advies. Het college biedt de resultaten van de Benchmark 2009 en het Cliënt Tevredenheidonderzoek na advisering door de Wmo-cliëntenraad ter kennisname aan de raad aan.

Bron: B&W nieuws

Sociale Zaken artikelen