HomeNieuwsSociale ZakenRekenkamer Purmerend: ‘de gemeente heeft maar op weinig punten in de woningmarkt...

Rekenkamer Purmerend: ‘de gemeente heeft maar op weinig punten in de woningmarkt aangrijpingspunten om zelf tekorten op te gaan lossen.’

Op die gebieden waar wel iets mogelijk is, is dat afgelopen jaren ook actief geprobeerd.

Foto Stadspartij-BPP


Zoals gebruikelijk onderzoekt de rekenkamer na een aantal jaar in hoeverre de aanbevelingen ook zijn opgevolgd. In het najaar van 2022 is de evaluatie
uitgesteld, in verband met gebrek aan capaciteit op de betreffende afdeling. In maart 2023 was deze gelegenheid er wel.

De Rekenkamer onderzocht de volgende punten.

 1. Zoek samenwerking met andere gemeenten en de provincie Noord-Holland. Conclusie: de aanbeveling is opgevolgd.

 2. Onderzoek hoe de schaarste van woningen eerlijker verdeeld kan worden. Conclusie: aanbeveling is opgevolgd.

 3. Evalueer de effectiviteit van het tweede kans beleid en het beleid voor beschermd wonen.

  Conclusie: aanbeveling is opgevolgd.

 4. Informeer jongeren over perspectief op woonruimte

  Conclusie: aanbeveling is opgevolgd.

 5. (Beemster) Weeg af welke ambtelijke ondersteuning wenselijk is.

  Inmiddels is de gemeente Purmerend ook bestuurlijk gefuseerd met Beemster. Ambtelijke ondersteuning bij specifieke Beemster deskundigheid, zoals de samenwerking met de Beemster Compagnie of het woonbeleid in het landelijk gebied moeten nu integraal onderdeel zijn van de ambtelijke ondersteuning.

  Conclusie: aanbeveling is opgevolgd.

De rekenkamer is blij te zien dat er op veel punten stappen zijn gemaakt. De gemeente heeft maar op weinig punten in de woningmarkt aangrijpingspunten om zelf tekorten op te gaan lossen, maar op die gebieden waar wel iets mogelijk is, is dat afgelopen jaren ook actief geprobeerd.

Lees HIER de volledige memo van de Rekenkamer.

 

Sociale Zaken artikelen