HomeNieuwsAlgemeen BestuurRegiobewoners geven mening in omnibusenquete

Regiobewoners geven mening in omnibusenquete

ruine.jpg
Wat vinden inwoners van de dienstverlening van hun gemeente? Hoe beoordelen ze de kwaliteit van voorzieningen, de leefbaarheid en de veiligheid in hun buurt? Hoe staat het met de zorgbehoefte, de mantelzorg en het vrijwilligerswerk? In hoeverre worden boodschappen binnen de eigen gemeente gedaan? Zeven regiogemeenten deden mee aan de Regionale Omnibusenquête 2008 en kregen antwoord op deze en andere vragen.

Een gemeente moet een goed beeld van haar werkterrein hebben. Alleen dan kan de gemeente goed beleid formuleren, monitoren en evalueren. Zeven gemeenten hebben om deze reden het team Beleidsonderzoek van de gemeente Purmerend opdracht gegeven onderzoek te doen naar uiteenlopende beleidsterreinen. Het gaat om de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Zeevang en Purmerend.

In april 2008 zijn 7.000 inwoners uit de regio gevraagd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen over ruim twintig onderwerpen, zoals: gemeentelijke dienstverlening, communicatie, beheer openbare ruimte, zorg, leefbaarheid en veiligheid, verkeer, winkels en horeca, politiek en bestuur. De medewerking aan de enquête was goed; in totaal heeft 70% van de benaderde inwoners de vragenlijst ingevuld.

Enkele van de vele uitkomsten van de Regionale Omnibusenquête 2008:

  • het rapportcijfer voor de dienstverlening van Burgerzaken is in alle gemeenten goed, uiteenlopend van 7,2 naar 7,6;
  • de meeste mensen hebben toegang tot internet, alleen de groep 65-plussers blijft hierin achter;
  • de rapportcijfers voor het beheer van de openbare ruimte lopen uiteen van 6,4 naar 7,1;
  • het percentage dat de dagelijkse boodschappen in de eigen gemeente koopt is per gemeente erg verschillend (31 tot 98%);
  • in geen enkele gemeente werkt meer dan de helft van de inwoners in de eigen gemeente. Het loopt uiteen van 16 naar 45%;
  • voor korte verplaatsingen (minder dan 7,5 kilometer) pakt per gemeente tussen eenderde en de helft de auto.

In 2004 en 2006 heeft ook een regionale omnibusenquête plaatsgevonden. Hierdoor is het mogelijk om bij een aantal onderwerpen ontwikkelingen te volgen.

Per gemeente is een aparte rapportage waarin krijgt de betreffende gemeente extra aandacht in de bespreking van de resultaten vraagt. Daarnaast is steeds een vergelijking gemaakt met andere deelnemende gemeenten.

Het rapport over Purmerend kunt u vinden op  www.purmerend.nl/stadsgegevens

Bron: Gemeente Purmerend

Algemeen Bestuur artikelen