HomeNieuwsSociale ZakenRegels toekenning sociale huurwoningen veranderen per 1 juli 2015

Regels toekenning sociale huurwoningen veranderen per 1 juli 2015


Vanaf 1 juli 2015 worden sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur bij WoningNet en wordt 15% van het aanbod verloot. De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op 17 maart 2015 een voorstel aangenomen voor actualisatie van de regels op het gebied van woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad.

Vanaf dit jaar is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland. Gemeenten mogen hierdoor minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken. In de stadsregio Amsterdam veranderen daardoor enkele regels voor woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad. Komende maanden zullen de Stadsregio, de woningcorporaties en de gemeenten een communicatiecampagne voeren om alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang in te lichten over de wijzigingen.

Woonduur wordt inschrijfduur
De nieuwe regels worden vastgelegd in een gewijzigde huisvestingsverordening die per 1 juli 2015 ingaat. Toewijzing op basis van opgebouwde woonduur wordt dan afgeschaft. Wel is er een overgangsregeling afgesproken met de corporaties tot 1 juli 2015 voor mensen die al woonduur in de stadsregio hebben opgebouwd. Voor die mensen is het verstandig zich voor 1 juli 2015 in te schrijven bij WoningNet. Hun woonduur wordt dan omgezet in inschrijfduur. Hiervoor moeten zij wel in hun profiel invullen hoe lang zij in hun huidige woning wonen. En hoe meer inschrijfduur, des te groter de kans op een sociale huurwoning. Die woonduur geldt zowel voor huurders als voor mensen die een koopwoning achterlaten. Vanaf 1 juli 2030 vervalt de overgangsregeling en telt alleen nog het moment van inschrijving bij WoningNet. Die is dan minimaal 15 jaar. Gebleken is dat dit voldoende is om een geschikte woning te bemachtigen.

Zie voor meer informatie: http://www.woningnetregioamsterdam.nl/Nieuws/Overige/Woonduur%20verdwijnt%20alleen%20inschrijfduur%20telt

Inschrijven kan op:

http://www.woningnetregioamsterdam.nl/Inschrijven

Sociale Zaken artikelen