HomeNieuwsAlgemeen BestuurRaad van State vindt afschaffen Stadsregio's een slecht plan

Raad van State vindt afschaffen Stadsregio’s een slecht plan

stadsregioamsterdam
Het afschaffen van de zogeheten wgr-plusregio’s (zoals Stadsregio Amsterdam red.) is geen goed plan. Voordat het kind met het badwater wordt weggegooid, moet eerst naar een andere provinciale indeling worden gekeken. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies aan het kabinet.

Geen alternatief

Motivering voor het afschaffen van de wgr-plusregio’s (ook wel stadsregio’s genoemd) ontbreekt, er is geen adequate vervanging en het gevaar dreigt dat grootstedelijke problemen blijven liggen omdat in de betreffende regio’s discussies (gaan) worden gevoerd over structuren, bevoegdheden en financiering, vreest de RvS.

Bestuurlijke slagkracht

Het kabinet gaat daarnaast voorbij aan de evaluaties waaruit blijkt dat de stadsregio’s hebben bijgedragen aan het oplossen van grootstedelijke problematiek en vergroting van de bestuurlijke slagkracht in de steden en de stedelijke gebieden, zo stelt de Raad. Stadsregio’s hebben met name taken op het terrein van verkeer en vervoer, de verdeling van woonruimte en grondbeleid.

Concurrentie tussen overheden

Het rijksgeld voor vervoer wordt straks niet meer aan de plusregio’s, maar aan de provincies overgedragen. In sommige gevallen zal dit gaan botsen met de twee vervoersregio’s die in het leven worden geroepen: Amsterdam/Almere en Den Haag/Rotterdam, zo waarschuwt de Raad.

Schaalgrootte provincies

Een adequatere structuur van de decentrale overheden is niet mogelijk zonder dat kritisch wordt gekeken naar de schaal en de loop van de provinciegrenzen waarop de problemen zich voordoen, stelt de RvS. De schaal van de provincie moet zich voldoende onderscheiden van andere decentrale overheden. In haar advies laat de Raad zich verder niet uit over de ‘ideale’ omvang en grenzen van de provincies van de toekomst.

Wetsvoorstel bij Kamer

Ondanks het negatieve advies van de Raad van Staten heeft het kabinet deze week het wetsvoorstel tot afschaffing van de wgr-plusregio’s bij de Tweede Kamer ingediend. Het gaat om de regio’s rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem/Nijmegen en Twente.

Algemeen Bestuur artikelen