HomeNieuwsVerkeer en VervoerRaakt Purmerend alle rechtstreekse OV verbindingen met Amsterdam centraal kwijt?

Raakt Purmerend alle rechtstreekse OV verbindingen met Amsterdam centraal kwijt?

CSoverkapping1
De Stadspartij maakt zich grote zorgen om behoud van de rechtstreeks busverbindingen van Purmerend naar Amsterdam Centraal.
In de begrotingsstukken staat daarover nu een laconieke opmerking dat we ons er maar op in moeten stellen dat na de realisering van de metro Noordzuidlijn dit een gegeven zal zijn.

De Amsterdamse wethouder die erover gaat versprak zich onlangs door te bevestigen dat het Amsterdamse gemeentebestuur er inderdaad naar streeft de bussen uit Purmerend (en Waterland) in Amsterdam Noord te laten eindigen. Daarna dient maar te worden overgestapt op de nieuwe metro aldaar.

Stadspartij tegen wegvallen rechtstreekse busverbindingen Amsterdam Centraal
Tegen deze lijdzame houding van het college wat nu de tekst in het concept-programma betreft verzet de Stadspartij zich. Vandaar dat er een wijzigingsvoorstel wordt ingediend om na de realisering van de Noordzuidlijn alles in het werk te stellen om de rechtstreekse busverbindingen in stand te houden.

Herstel  rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam Centraal
Daarnaast streeft de Stadpartij er naar dat er (weer) een rechtstreekse treinverbinding komt tussen station Beatrixplein en Amsterdam Centraal. Een onderzoek naar de mogelijkheid en eventuele kosten wordt dor de Stadspartij gevraagd waarna in het voorjaar van 2015 bij de behandeling van de kadernota over een en ander kan worden besloten.

Goede OV  bereikbaarheid Purmerend essentieel
De goede bereikbaarheid van Purmerend en het knooppunt van het openbaar vervoer dat Amsterdam Centraal nu eenmaal is, acht de Stadspartij van groot belang voor de Purmerenders.
Die mening wordt door veel Purmerenders gedeeld hetgeen de partij merkt aan de contacten met en reacties van de burgers.

De stemming over deze wijzigingsvoorstellen zal duidelijk maken welke partijen onverkort de zorg van de Stadspartij qua bedreigingen van de bereikbaarheid delen.

NB: Uitslag raadsbehandeling op 6 november 2014
De raad heeft besloten de beide onderwerpen begin 2015 (vermoedleijk januari) na een presentatie over de gang van zaken en de stand van zaken in een commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer te bespreken.

De Stadsaratij is zeer tevreden met de aandacht die het onderwep nu kirjgt van alle partijen en rekent erop dat dit punt op de politieke agenda blijft totdat de belangen van Purmerend en de Purmerenders zijn veilig gesteld.

Verkeer en Vervoer artikelen