HomeNieuwsWelzijnRaadskaders dierenwelzijn uitgewerkt door B&W

Raadskaders dierenwelzijn uitgewerkt door B&W

ganzenkrieger2.jpg

In oktober 2008 komt de uitwerking van de raadskaders rond de nota Dierenwelzijn aan de orde. In deze nota staat onder andere hoe de gemeenteraad van Purmerend om wil gaan met Canadese ganzen, circusdieren en kinderboerderijen. Eind 2007 stelde de gemeenteraad de kaders voor de notitie die momenteel voor ligt.

Bij de behandeling van de kadernotitie Dierenwelzijn in 2007 heeft de gemeenteraad van Purmerend zich uitgesproken over de beleidskaders op het gebied van dierenwelzijn. In de notitie ‘Uitwerking Kadernotitie Dierenwelzijn’ worden de beleidskaders per speerpunt uitgewerkt en de financiële en juridische consequenties in beeld gebracht. Speerpunten zijn onder andere het toestaan vin circusdieren, de plezierjacht en het behoud van de Canadese ganzen. Ook komen zaken als het hondenbeleid en de educatieve waarde van kinderboerderijen aan bod. Het college van B&W heeft de notitie onlangs vastgelegd en legt deze ter kennisname voor aan het forum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB).

 ZIE OOK:

 21-04-2008 Ganzen in strijd met de afspraken door college geruimd

24-11-2007 Gemeenteraad akkoord met nota Dierenwelzijn

12-10-2007 Stadspartij: "Geen wilde dieren in circussen"

11-08-2007 Purmerend werkt aan notitie dierenwelzijn

 

:

 

Bron: B&W nieuws

Welzijn artikelen