Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer
Home Nieuws Verkeer en Vervoer Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig’.
Het wetsvoorstel is op 8 juli 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.
Inhoud van het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel maakt het voor gemeenten mogelijk om parkeertarieven afhankelijk te stellen van de uitstoot van een voertuig. Het parkeren van een auto met schadelijke uitlaatemissies wordt dan duurder dan het parkeren van een auto zonder emissies. Het doel is om daarmee de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren.
Nut en noodzaak en gebruik van fiscale regelgeving voor niet-fiscale doeleinden
Het nut en de noodzaak van het wetsvoorstel zijn niet goed onderbouwd. Er blijkt onvoldoende uit dat de maatregel bijdraagt  aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Verder zet het wetsvoorstel belastingregelgeving in voor niet-fiscale doeleinden. Dat maakt de regelgeving en de uitvoering daarvan complexer.
De Afdeling advisering adviseert dan ook om met een meer uitgebreide toelichting bij het wetsvoorstel te komen.

Verkeer en Vervoer artikelen

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van...