HomeNieuwsVerkeer en VervoerRaad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig’.
Het wetsvoorstel is op 8 juli 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.
Inhoud van het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel maakt het voor gemeenten mogelijk om parkeertarieven afhankelijk te stellen van de uitstoot van een voertuig. Het parkeren van een auto met schadelijke uitlaatemissies wordt dan duurder dan het parkeren van een auto zonder emissies. Het doel is om daarmee de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren.
Nut en noodzaak en gebruik van fiscale regelgeving voor niet-fiscale doeleinden
Het nut en de noodzaak van het wetsvoorstel zijn niet goed onderbouwd. Er blijkt onvoldoende uit dat de maatregel bijdraagt  aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Verder zet het wetsvoorstel belastingregelgeving in voor niet-fiscale doeleinden. Dat maakt de regelgeving en de uitvoering daarvan complexer.
De Afdeling advisering adviseert dan ook om met een meer uitgebreide toelichting bij het wetsvoorstel te komen.

Verkeer en Vervoer artikelen