HomeNieuwsVerkeer en Vervoer"Puinhoop verkeersdoorstroming wordt nog erger"

“Puinhoop verkeersdoorstroming wordt nog erger”

file stadje.jpg
Tijdens het raadsforum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van donderdag 22 januari jl. kwam opnieuw het kwart-rotondemodel in de binnenstad aan de orde. Met een initiatiefvoorstel poogde Leefbaar Purmerend 2001 de oude verkeerssituatie in de Nieuwstraat en de Westerstraat te herstellen.
Dat zou, als een meerderheid van de raad meerderheid voor het voorstel zou stemmen, weer tweerichtingsverkeer op Nieuwskrant en Westerstraat brengen. Slechter dan nu kan het niet, wel beter! Wat zich eigenlijk al vantevoren liet lezen bleek ook waar. Slechts de lokale partijen LP2001 en de Stadspartij waren voor het terugdraaien van de hedendaagse fileveroorzakende verkeerssituatie.

Tijdens de vergadering bleek dat ook de coalitiepartijen VVD en CDA veel kritiek hebben op het huidige verkeersmodel. Het consequent door de Stadspartij en de Ondernemersfederatie Purmerend (OFP) gepredikte volledig rotondemodel heeft ook bij deze twee coalitiepartijen medestanders gekregen, maar niet nu tot veranderingen leiden.

De VVD wilde nu nog niet instemmen in het voorstel, omdat ze merkbaar liet blijken dat ze daarmee de eigen wethouder Krieger (verkeer) teveel zouden afvallen en in verlegenheid zouden brengen. "Straks na dit college willen ze het wel zo snel mogelijk invoeren," laat Ernst Ankersmit (Stadspartij) weten. Waarom het CDA niet nu ervoor was werd tijdens de vergadering niet duidelijk. "Die partij is zowel voor het volledige rotondemodel, maar ook voor het huidige filemodel." De PvdA liet weten geen behoefte te hebben aan verandering.

Andere partijen lieten eigenlijk respectloos weten dat het ze niet veel kan schelen dat de burgers nu het Stadje en de doorstroming in Purmerend verfoeien. "Ze kunnen toch lopen, met de fiets of met het gratis openbaar vervoer", lieten een aantal partijen, waaronder SP en GroenLinks, hardop weten.

Ondertussen hebben niet alleen de burgers maar ook de ondernemers veel last van de slechte bereikbaarheid van het Stadje en de doorstroming. "Nog verslechterd door de qua planning ondoordachte breekpartij op de Koemarkt en de Schapenmarkt en straks door de omleiding vanwege de kermis", zegt Ankersmit. "Zaken moeten nu al sluiten vanwege de slechte omzetcijfers.
Zoals gewoonlijk was de wethouder economische zaken, Berent Daan, in geen velden of wegen te bekennen."

Ankersmit wees erop dat het college van B&W steeds weer besluiten weet te nemen die het steeds maar erger maken. "Als de kermis er straks is dan is de oost-westroute opeens via de Gedempte Where afgesloten en wordt al het doorgaande verkeer tien dagen de wijk Overwhere in gedreven. Nota bene een besluit op aangeven van de verantwoordelijkheid wethouder economische zaken zelf. Het wachten is gewoon op een soort volksopstand tegen wat dit college aanricht."

.

 

Verkeer en Vervoer artikelen