HomeNieuwsVerkeer en Vervoer"Meer verkeersopstoppingen in 't Stadje"

“Meer verkeersopstoppingen in ’t Stadje”

parkeerdek.jpg
De fractie van Stadspartij P93 vreest dat een parkeerdek aan de Wagenweg, dat het college van B&W wil realiseren, tot nieuwe en nog ernstigere verkeersopstoppingen zullen leiden. Wat is het geval. Onlangs besloot de raad akkoord te gaan met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een onderzoek te starten naar de realisering van een extra parkeerdek bij o.a. Deen aan de Wagenweg.

Tijdens deze vergadering wees de Stadspartij het college op het extra verkeersinfarct dat dan zal ontstaan. Immers de infrastructuur, die nu al kraakt in al haar voegen, kan een dergelijke parkeerconstructie niet aan. Het college heeft beloofd om zorgvuldig naar het door haar toedoen dan te verwachten probleem te kijken. De Stadspartij vreest echter dat het college een loze belofte deed.

  • De redenen voor onze twijfel zijn :de toezegging van het college dat voor iedere parkeerplek die op de Koemarkt verdwijnt gelijktijdig een nieuwe parkeerplek elders wordt gerealiseerd;
  • de toezeggingen die het college aan de stichting Purmerend 600 jaar heeft gedaan om de koemarkt in 2010 autovrij op te leveren;
  • de ambitieuze plannen die het college heeft met de verbouwing van de Koemarkt, die koste wat kost ook in het feestjaar 2010 klaar moeten zijn.

Als gevolg van deze toezeggingen zal het college, in een roes zonder goed na te denken, alternatieve parkeerplaatsen gaan realiseren. Gezien de plannen op plekken die zullen leiden tot nog grotere verkeersopstoppingen in Purmerend.

Binnenstad straks een puinhoop?
rotondemodel (2).jpgDe Stadspartij vreest dat na de mislukking van het halve rotondemodel, weer een miskleun op verkeerstechnisch gebied dreigt met grote gevolgen voor de winkeliers in de binnenstad. De Stadspartij heeft er bij het college voor gepleit nog eens goed de alternatieven te overwegen. Zorg ook eerst voor een goede verkeerscirculatie in de binnenstad en voldoende echte al jarenlang beloofde parkeergarages. Voor de Stadspartij hoeft de Koemarkt niet zonodig in 2010 al een mooi opgeleukt plein te zijn. Het is nu ook al een evenementenplein dus waarom die haast? Zal het 2014 worden, is er dan een man overboord?

In alle gevallen moet voorkomen worden dat Purmerend het 600 jarige bestaan viert, ten koste van de Purmerendse ondernemers. Daarom: ‘ondernemers, let op uw zaak!’

Verkeer en Vervoer artikelen