HomeNieuwsWelzijnPurmerringvaart officieel nieuwe zwemplek in 2015

Purmerringvaart officieel nieuwe zwemplek in 2015


De lijst met officiële zwemplekken in Noord-Holland wordt aangepast. Er komen twee nieuwe zwemplekken bij en twee gaan van de lijst af. Nieuw zijn de Purmerringvaart (gemeente Purmerend) en Harderwijkerzand (gemeente Huizen). Droompark Buitenhuizen (gemeente Velsen) voldoet niet meer als zwemplek en Strand IJburg (gemeente Amsterdam) wordt opgeheven als zwemplek omdat op die locatie gebouwd gaat worden.

Gedeputeerde Staten moeten jaarlijks de lijst met officiële zwemplekken in de provincie opstellen en zo nodig herzien. Dit besluit ligt ter inzage van 30 januari 2015 tot en met 13 maart 2015. Gedurende die periode kan iedereen zienswijzen indienen tegen het genomen besluit. Na verwerking van die ingediende zienswijzen volgt vaststelling van de definitieve lijst in april. Meer informatie over de terinzagelegging op www.noord-holland.nl

Officiële zwemplekken
Voor officiële zwemplekken geldt dat waterschappen en Rijkswaterstaat tussen 1 mei en 1 oktober minimaal om de week de waterkwaliteit controleren. De provincie Noord-Holland houdt daarnaast toezicht op de hygiëne en veiligheid van deze locaties. Bij alle nieuwe officiële zwemplekken, in 2015 dus Purmerringvaart en Harderwijkerzand, komen publieksinformatieborden met daarop onder andere een kaartje, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden. Via onder andere www.zwemwater.nl kan iedereen tussen 1 mei en 1 oktober zien waar je veilig kunt zwemmen.

Verwijderd als zwemwater
Bij Droompark Buitenhuizen (gemeente Velsen) is de kwaliteit van het zwemwater niet op orde door blauwalg. Dit zorgt ervoor dat de provincie gedurende het zwemseizoen regelmatig adviseert om er niet te zwemmen. Op de locatie Strand IJburg (Amsterdam) gaat de gemeente een woonwijk bouwen daardoor verdwijnt de mogelijkheid om te zwemmen. 400 meter vanaf Strand IJburg ligt een potentiële nieuwe locatie. Mogelijk wordt dit per 1 mei 2016 een officiële zwemplek. De voorbereidingen om dit mogelijk te maken zijn al gestart. In 2013 en 2014 zijn waterkwaliteitsmetingen gedaan en die controles vinden ook plaats in 2015. Het talud aan de rand van de zwemplek wordt uitgediept en de gemeente gaat de locatie verder inrichten.

 

Welzijn artikelen