HomeNieuwsSociale ZakenPurmerendse senioren zijn tevreden

Purmerendse senioren zijn tevreden

ouderen.jpg

 Purmerendse senioren zijn heel tevreden over de buurt waarin zij wonen. Zij geven er gemiddeld een kleine acht als rapportcijfer voor. Dit is een conclusie uit een groot onderzoek onder Purmerendse ouderen, dat dit voorjaar is gehouden door de gemeente Purmerend. Gelukkig valt er ook nog wat te verbeteren. In sommige wijken kunnen kleine verbeteringen, in bijvoorbeeld toegankelijkheid en woonvoorzieningen, ertoe bijdragen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En dat maakt het gemakkelijker om actief te blijven in de samenleving.


Op dit moment is één op de zeven inwoners van Purmerend 65 jaar of ouder. Over vijftien jaar is dit aantal zelfs gegroeid tot één op de vijf. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de ouderen wat wonen betreft op de toekomst is voorbereid: zij wonen gelijkvloers. Een deel van de ouderen wil in een eengezinswoning blijven wonen. Bij deze groep blijkt dat de behoefte aan individuele woonvoorzieningen en hulp bij klusjes (binnen en buiten) groter is dan dat ze er gebruik van maken. Eén op de drie oudere huishoudens heeft een inkomen beneden de 120 procent van de bijstandsnorm. Dit betekent, dat zij in aanmerking komen voor bijzondere bijstand en tegemoetkoming gemeentelijke belastingen. Slechts een klein deel maakt er daadwerkelijk gebruik van.

Terwijl Purmerendse ouderen over het geheel genomen zeer tevreden zijn over de buurt waarin zij wonen, zijn er deelaspecten waarover zij een minder positief oordeel hebben. Zo krijgt de sociale cohesie gemiddeld het rapportcijfer 6,5. Ruim tien procent van de mensen geeft aan dat ze te weinig contacten hebben. Negen van de tien senioren vindt dat er in Purmerend voldoende te doen is voor ouderen. Op buurtniveau is dat in iets mindere mate het geval, hier vindt ruim driekwart dat er voldoende voor hen te doen is. In de Gors en Weidevenne is dit aantal zelfs onder de 60 procent. In deze twee wijken vindt meer dan 30 procent een ontmoetingsplek te ver weg liggen van de plek waar ze wonen.

Een ander aspect, waar men minder tevreden over is, zijn de looproutes in de buurt. Dit geldt het meest voor het Centrum, de Gors en de Purmer-Noord. In deze wijken geeft men er een rapportcijfer van minder dan 6,5 voor. Dit speelt vooral voor degenen die slecht ter been zijn, ongeveer eenderde deel van de 65-plussers. Ook ongeveer eenderde van de seniorenhuishoudens krijgt hulp in de huishouding. Deze hulp wordt goed gewaardeerd, gemiddeld een ruime acht.

 

Bron: Gemeente Purmerend 

Sociale Zaken artikelen