HomeNieuwsWelzijnPurmerenders in Omnibusenquete 2010 over tal van aspecten positief

Purmerenders in Omnibusenquete 2010 over tal van aspecten positief

papierberg
Veel aspecten van het wonen en leven in Purmerend krijgen van de inwoners door de jaren heen een voldoende, of goede beoordeling. Enkele aspecten veranderen in positieve of negatieve zin. Dit is te zien in de rapportage van de Regionale Omnibusenquête 2010 die, behalve in Purmerend, ook in de gemeenten Landsmeer, Waterland en Zeevang is gehouden.

Voor de gemeente is het belangrijk om een goed beeld van het werkterrein te hebben.
Het oordeel van de eigen inwoners vormt hiervoor een belangrijke bron. Het kan helpen om goed beleid te formuleren en dit te evalueren.

Goede respons
In april 2010 zijn ongeveer 5.000 inwoners van de gemeenten Purmerend, Landsmeer, Waterland en Zeevang uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen over veel onderwerpen, zoals dienstverlening, staat van onderhoud van groen en bestrating, veiligheid, voorzieningenniveau, verkeer en gezondheid. De Omnibusenquête is in Purmerend al sinds 1990 – en in de regio sinds 2004 – een belangrijke informatiebron voor beleidsmakers en politici. De medewerking aan de enquête was wederom goed; 66% van de benaderde inwoners heeft de vragenlijst ingevuld.

Veel aspecten gaan goed
De aspecten die in Purmerend het allerbest scoren, zijn: de eigen woning, de veiligheid overdag, het aantal en de kwaliteit van winkels voor dagelijkse boodschappen, de afstand naar de dichtstbijzijnde bushalte en het functioneren van de Milieustraat. Ze verdienen het predicaat ‘goed’, want ze krijgen een rapportcijfer boven de 7,5 of 95% is tevreden. Zeer veel aspecten worden ruim voldoende beoordeeld. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Purmerend als stad om in te leven’, de dienstverlening van de gemeente, de staat van onderhoud in het algemeen, het aantal en de kwaliteit van voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, gezondheid, etc. Hiervoor geven Purmerenders een 6,5 t/m 7,4 of het percentage ontevredenen ligt tussen de 5 en 20%.

Vier aspecten minder goed
Er zijn vier aspecten die over heel Purmerend gezien een onvoldoende krijgen (rapportcijfer beneden de 6 of meer dan 30% ontevredenen). Dat zijn: sociale cohesie, het aantal en de kwaliteit van voorzieningen voor jongeren, verloedering (bekladding, vernieling, hondenpoep, rommel op straat) en de mogelijkheid om bij wijzigingen in de buurt zijn of haar mening te geven. De score van sociale cohesie is tussen 2008 en 2010 gedaald. De scores voor voorzieningen voor jongeren en verloedering zijn weliswaar nog onvoldoende, maar zijn wel verbeterd. Enkele aspecten zijn over heel Purmerend voldoende, maar zijn in bepaalde wijken onvoldoende, zoals: het onderhoud van wegen en straten krijgt een 6,1, maar per wijk loopt het cijfer uiteen van 5,5 in de Purmer-Noord tot 6,5 in Weidevenne.  

Per gemeente is een aparte rapportage samengesteld, waarin de betreffende gemeente extra aandacht krijgt in de bespreking van de resultaten. Daarnaast is steeds een vergelijking gemaakt met andere deelnemende gemeenten. De gemeente deelt alle resultaten graag met inwoners en organisaties. Downloaden kan via www.purmerend.nl/stadsgegevens

Welzijn artikelen