kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

stationsgebied
Stationsgebied
Afbeelding; raadsstukken
Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast kozen we voor Heijmans als partner gebiedsontwikkeling. Met de keuze voor deze partijen gaat de ontwikkeling van het stationsgebied een nieuwe fase in.
BURA, LOLA, Heijmans en Purmerend zullen de komende periode intensief samenwerken om de bestaande visie op het gebied uit te werken naar een concreet kader voor de herontwikkeling van dit gebied. De planning is om deze kaders komende zomer vast te stellen.
Marco Broekman (partner BURA). “Het huidige gebied bezit veel kwaliteiten, maar is ook gefragmenteerd en kan door middel van interventies in openbare ruimte en bebouwing nog beter worden aangesloten op het stedelijk weefsel van Purmerend en uitgroeien tot een nieuw onderscheidend woon- en werkmilieu. Met onze bureaus willen we onze ontwerpkracht inzetten om draagvlak te creëren voor deze belangrijke ontwikkeling van Purmerend”
Ook Heijmans is enthousiast, bij monde van directeur Vastgoed Peter van der Gugten: “Wij willen graag een kwaliteitsslag mogelijk maken voor dit gebied, waardoor het centrum van Purmerend nog veel meer te bieden heeft voor de bewoners met een breed scala aan voorzieningen en woningen. Purmerend kan zich hiermee op de kaart zetten in de regio en daar kan iedereen trots op zijn.”  
Belang samenwerken
Samenwerking is belangrijk voor de gemeente Purmerend, benadrukt Thijs Kroese, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling: “Onze ambitie is groot. We willen woonmilieus toevoegen die Purmerend nog niet kent, we willen natuurinclusief bouwen en voorzieningen de ruimte geven die daadwerkelijk een uitbreiding van het bestaande aanbod zijn. Dat kunnen en willen we niet alleen, daarom zijn samenwerkingen zoals deze cruciaal.”
Eveline Tijmstra, wethouder verkeer, benadrukt het belang van het station: ”Ook bij de ontwikkeling van een OV-knooppunt is samenwerking met alle partners van belang. Hoogwaardig openbaar vervoer en goede fietsverbindingen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van het gebied.”
Kansen zien en pakken
De keuze voor deze partijen sluit geen andere samenwerkingen uit. Parallel aan het opstellen van de kaders gaat Purmerend aan slag met belanghebbenden in de eigen stad die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen. Inwoners, ondernemers, instellingen, investeerders, ontwikkelaars en andere partijen die kansen zien, zijn van harte uitgenodigd om mee te denken.
Ook partijen van buiten de stad die interesse hebben, meer willen weten of mee willen doen zijn welkom om de mogelijkheden te verkennen.
Het Stationsgebied in Purmerend moet de komende 10 jaar uitgroeien tot een uitbreiding van het stadscentrum. Een combinatie van het aanwezige historische deel en een nieuwe gedeelte dat een hoog stedelijk karakter krijgt met ruimte voor wonen en werken, nieuwe voorzieningen en een kwalitatief hoogstaande verblijfskwaliteit. We kozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast kozen we voor Heijmans als partner gebiedsontwikkeling. Met de keuze voor deze partijen gaat de ontwikkeling van het stationsgebied een nieuwe fase in.
Over de opgave
Het Stationsgebied behelst het gebied aan weerszijde van de Waterlandlaan die de binnenstad van Purmerend verbindt met verschillende wijken. Doelstelling is om het gebied in de komende 10 jaar te laten uitgroeien tot een uitbreiding van het stadscentrum. Dat zal dan bestaan uit het reeds aanwezige historische deel en dit nieuwe gedeelte dat een hoog stedelijk karakter krijgt met ruimte voor wonen en werken, nieuwe voorzieningen en een kwalitatief hoogstaande verblijfskwaliteit. Naast woningbouw en het toevoegen van nieuwe woonmilieus, vormen mobiliteit, het station, leefbaarheid en duurzaamheid belangrijke vraagstukken.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...