HomeNieuwsSociale ZakenPurmerend telt 25 tot 50 zwerfjongeren

Purmerend telt 25 tot 50 zwerfjongeren

ZwerfjongeDoos

De gemeente Purmerend telt ongeveer 25 tot 50 zwerfjongeren. Dat zou blijken uit een schatting door Streetcornerwork in 2011.

“Je kunt zoiets alleen maar schatten, omdat je dit nooit met zekerheid kan tellen,” zegt Mario Hegger van de Stadspartij. “Het project Kamers met Kansen dat nu wordt opgezet in de Julianastraat kan opvang bieden. Overigens gaat het daar niet om de zwaarste groep.” Verder heeft De Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) een aantal opvangappartementen voor jongeren. “Ik denk dat we dus redelijk kunnen voorzien in hulp in Purmerend. Wel zou het goed zijn als vanuit het Rijk extra financiering kan komen. Nu betaalt Purmerend een flink bedrag mee, terwijl wij elders in de zorg aardig moeten bezuinigen.”

De situatie nu

‘Op dit moment zijn er ongeveer twintig jongeren thuisloos,’ zo vervolgt Mario Hegger. ‘Dat wil zeggen dat zij wel ergens een postadres hebben maar geen thuis. Zij maken gebruik van andere mogelijkheden om de nacht door te brengen. Het is van groot belang dat er in ieder geval nachtopvang is voor de jongeren in de wintermaanden. Deze jongeren hebben vaak meerdere problemen, waardoor zij niet in aanmerking komen om mee te draaien in het project Kamers met Kansen. Het AOP doet wel aan deze opvang met hulpverlening in de vorm van maatschappelijk werk, maar daarvoor bestaat een wachtlijst. Echte crisisopvang is er niet in Purmerend. Purmerend zou al flink geholpen zijn als er twee crisisbedden zouden zijn. Die zijn er op dit moment niet waardoor de jongeren verwezen worden naar de opvang in Zaandam. Op zich vreemd als je bedenkt dat Purmerend een regionale functie heeft ten aanzien van opvang van daklozen. Kortom, het probleem is nog zeker niet opgelost. Nachtopvang voor het gehele jaar is niet echt nodig, omdat het AOP ook kan opvangen en de wachtlijst ongeveer een half jaar zal zijn. Er is wel grote behoefte aan een crisisplek voor directe opvang.’

8.000 jongeren

In Nederland leiden bijna achtduizend jongeren jaarlijks voor kortere of langere tijd een zwervend bestaan. Ongeveer twee jaar geleden schatte de Algemene Rekenkamer het aantal zwerfjongeren in Nederland nog op zesduizend. In het nieuwe onderzoek wordt echter gewerkt met een andere definitie van het begrip zwerfjongeren. Volgens die definitie gaat het bij zwerfjongeren voortaan om jongeren onder de 23 jaar die dakloos zijn en met verschillende problemen kampen.

Complexe problemen

De demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Marlies Veldhuijzen van Zanten, wil samen met gemeenten aan de slag om de hulp voor zwerfjongeren te verbeteren. Volgens haar is die hulp nu nog niet in orde vanwege de complexe problemen zoals verslaving, schulden, psychische en sociale problemen waarmee de jongeren te maken hebben. Hiervoor zou geen pasklare oplossing bestaan.

Sociale Zaken artikelen