HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMeer kansen Purmerenders op huurwoningmarkt

Meer kansen Purmerenders op huurwoningmarkt

woningnood1
Om eigen inwoners meer kansen te bieden op de huurwoningmarkt past de gemeente Purmerend de regels voor toewijzing aan. In het verleden was 30% van de nieuw gebouwde sociale huurwoningen bestemd voor de inwoners van Purmerend. Sinds het voorjaar van 2011 zijn alle nieuw te bouwen sociale huurwoningen in Purmerend bestemd voor de inwoners van Purmerend. Inwoners van Purmerend krijgen nu dus voorrang op de inwoners van de Stadsregio.

Inwoners van de Stadsregio Amsterdam konden, via het toewijzingssysteem van Woningnet, inschrijven op huurwoningen in Purmerend, daaraan komt nu dus een einde. Ook het percentage van sociale huurwoningen voor Purmerenders met een urgentie wordt opgehoogd van 10% naar 15%. Verder zal, om de toegankelijkheid van jongeren en starters te verbeteren, 15% van de huurwoningen worden gelabeld voor deze doelgroep. De gemeente probeert met het toepassen van deze manier van woonruimteverdeling ruimte te scheppen op de volledig vastgelopen woningmarkt.

BertMeulenberg2011-08Na het uitbreken van de financiële- en kredietcrisis hebben een stroom van maatregelen de woningmarkt, zowel in de koop- als in de huursector, compleet op slot gezet. “De ene maatregel is nog niet ingegaan of de andere wordt weer aangekondigd,” reageert Bert Meulenberg (foto), raadslid van de Stadspartij. “Het begon met de 33.600 euro-maatregel die door de Europese Commissie werd uitgevaardigd, en vervolgens door ons parlement werd overgenomen. Door deze maatregel moeten woningcorporaties 90% van hun woningbezit toewijzen aan gezinnen met een inkomen onder deze 33.600 euro. Verder is het starters en jongeren bijna onmogelijk gemaakt om zich op de koopmarkt te begeven.”

De banken hebben, mede in opdracht van het Ministerie van Financiën, het verstrekken van een hypotheek beperkt tot een dusdanige hoogte dat de aankoop van een huis zonder eigen kapitaal onmogelijk is geworden. Vanaf 1 augustus2011 is ook de volledig aflossingsvrije hypotheek door minister De Jager van financien aan banden gelegd. Ook wordt het maximale hypotheekbedrag dat een consument mag lenen vastgezet op 110% (104% hypotheek plus 6% overdrachtsbelasting). “Voor deze laatste maatregel valt wat te zeggen,” vindt Meulenberg. “Met de dalende huizenprijzen is de kans dat een consument met een niet aflosbare schuld blijft zitten namelijk levensgroot aanwezig.”

Als klap op de vuurpijl zit er nog een maatregel aan te komen uit het gedoogakkoord van het huidige kabinet. Om het scheefwonen aan te pakken wil het kabinet, voor gezinnen die in een sociale huurwoning wonen met een verzamelinkomen boven de 43.000 euro, de huren met 5% extra verhogen boven op de inflatiecorrectie. De betreffende huurder heeft dan wel het recht op het kopen van zijn huurwoning tegen een redelijke prijs. “Het is al een tijd stil in Den Haag. Maar als deze maatregel wordt ingevoerd en er wordt van deze koopregeling veel gebruikt gemaakt, dan is dit rampzalig voor de sociale huurmarkt. Er worden dan in heel Nederland massaal sociale huurwoningen aan de voorraad onttrokken. Voor elke gekochte huurwoning zou een nieuwe sociale huurwoning gebouwd moeten worden, maar daar is, zeker gezien de crisis in de woningbouw, niet tegenaan te bouwen.”

Gezien de ontwikkeling van de bouw van sociale huurwoningen in Purmerend zal dit de wachtlijsten niet massaal ontlasten. In Purmerend zijn ruim 20.000 mensen ingeschreven als woningzoekend, waarvan 3.584 actief woningzoekend zijn. De wachttijd om in Purmerend voor een woning in aanmerking te komen bedraagt meer dan 8 jaar. Het gemiddelde percentage in 2010 van de actief woningzoekenden om een huis te verkrijgen was voor starter 15% en voor doorstromers 22%.

De Stadspartij is het daarom eens met de maatregelen die de gemeente Purmerend neemt om 100% van de nieuw te bouwen sociale huurwoningen toe te wijzen aan de inwoners van Purmerend. “Ook de besluiten over urgentie, starter- en jongerenwoningen steunen wij volledig.  Iedere Purmerender die hierdoor van een woning wordt voorzien is er één minder op de wachtlijst,” aldus Meulenberg.

Reageer op dit artikel

ZIE OOK:

 

 

Ruimtelijke Ordening artikelen