HomeNieuwsMilieuPurmerend neemt voortouw bij oplossen problemen Dierenopvangcentrum

Purmerend neemt voortouw bij oplossen problemen Dierenopvangcentrum

dierenopvangcentrum
Op 10 april jl. was overleg van de gemeente Purmerend met de werkgroep van de zes deelnemende Waterlandse gemeenten om afspraken te maken over de (wettelijke) vergoeding voor de opvang van zwerfdieren in het Dierenopvangcentrum (DOC) Waterland. De indruk bestond dat het overleg gedurende lange tijd heeft stilgelegen. De Stadspartij stelde hierover vragen aan het college van B&W.

Het overleg met het Dierenopvangcentrum en de dierenbescherming werd namens de deelnemende gemeenten altijd gevoerd door het samenwerkingsorgaan van de Waterlandse gemeenten (ISW). De overleggen verliepen traag, mede omdat het Dierenopvangcentrum geen gegevens kon leveren over de kosten van de wettelijke opvangtaak.

Saneringsplan in 2015
Het Dierenopvangcentrum heeft, in diverse media en bij de gemeenten, aangegeven dat naar haar mening de gemeenten onvoldoende financiële bijdragen geven voor het uitvoeren van de wettelijke taak. Een onderzoek van een ambtelijke werkgroep laat echter zien dat dit niet het geval was.
Van het stilliggen van het overleg gedurende een aantal jaren is dan ook geen sprake geweest. Purmerend heeft in 2013 het voortouw genomen om de gesprekken nieuw leven in te roepen. Dit heeft geleid tot consensus tussen de deelnemende gemeenten om op korte termijn aan het Dierenopvangcentrum een overeenkomst voor de komende 3 jaar voor te gaan leggen.

Op 28 januari jl. nog heeft het college van B&W besloten het Dierenopvangcentrum voor 3 jaar een tijdelijke extra waarderingssubsidie van maximaal 15.000 euro per jaar beschikbaar te stellen. Aan het Dierenopvangcentrum wordt daarbij als voorwaarde opgelegd om medio 2015 een saneringsplan te overleggen waaruit blijkt dat na deze drie jaar het structurele tekort van ongeveer 50.000 euro zelf kan worden opgelost

 

Milieu artikelen