HomeNieuwsWelzijnPurmerend maakt bezwaar tegen besluit gemeente Waterland

Purmerend maakt bezwaar tegen besluit gemeente Waterland

rcw 2 logo.png
De gemeente Purmerend is al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor
Rugbyvereniging Waterland.
In overleg met de vereniging zijn verschillende opties bekeken. De gemeente Waterland weigert echter medewerking

Purmerend heeft de gemeenteraad van Waterland onlangs voorgesteld om de rugbyvelden aan te leggen op het grondgebied van Waterland, in de buurt van Ilpendam.
Op 17 september van dit jaar besloot de raad van gemeente Waterland echter niet in te stemmen met het verlenen van medewerking aan de realisering van rugbyvelden in Ilpendam. In een pro forma bezwaarschrift maakt het college van Purmerend nu bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad van Waterland.

De Stadspartij maakt zich zeer grote zorgen over de opstelling van de gemeente in deze affaire, die tot onnodige vertraging van zowel de verplaatsing van de rugbyclub als de bouw van de multifunctionele sporthal kan leiden. Er zijn namelijk twee belangen in het geding.
Het ene belang is dat van de rugbyclub, die zo langzamerhand uit zijn jasje begint te groeien op de huidige locatie. De andere is de bouw van de multifunctionele sporthal. Die zou pas kunnen beginnen als de rugbyclub is verplaatst.
‘Zou’, want er bereiken de Stadspartij inmiddels berichten dat er meerdere scenario’s denkbaar zijn die een snelle bouw, onafhankelijk van de verplaatsing van de rugbyclub mogelijk maken. Eveneens zijn er voor de rugbyclub meer geschikte locaties dan juist die ene waarop het college nu al zijn juridische zinnen zet.
Het merkwaardige gedrag van verantwoordelijke wethouder Keijzer, dat de indruk wekt te willen vertragen waar versneld moet worden, heeft al eerder tot scherpe kritiek van de Stadspartij op haar handelen geleid.

 LAATSTE NIEUWS

Op 2 december jl. heeft wethouder Keijzer naar aanleiding van de vragen van de Stadspartij aan de gemeenteraad laten weten de uitslag van de bezwaarprocedure bij de gemeente Waterland niet af te wachten.

Er wordt gewerkt aan een (tijdelijk) alternatief. De besluitvorming daarover zal, zo meldt de wethouder, 12 januari 2010 plaatsvinden. Een en ander uiteraard in overleg met de rugbyvereniging.

Het zal duidelijk zijn dat de Stadspartij met deze, toch nog onverwachte, ‘versnelling’ van de wethouder wel ingenomen is.

Welzijn artikelen