HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningPurmerend kritisch over plan uitbreiding bedrijventerrein Edam-Volendam

Purmerend kritisch over plan uitbreiding bedrijventerrein Edam-Volendam


Onlangs heeft de gemeente Purmerend er kennis van genomen dat er voorbereidingen zijn om de Toekomstvisie bedrijventerreinen gemeente Edam-Volendam te actualiseren.  Uitgangspunt daarbij is dat het Industrieterrein Oosthuizerweg hét bedrijventerrein wordt in Edam-Volendam en dat het bedrijventerrein verder wordt uitgebreid met 5,8 hectare netto.

Opmerkelijk is het dat hoewel het regionale karakter van Baanstee-Noord al regelmatig en in meer algemene zin bij de gemeente Edam-Volendam onder de aandacht gebracht hier in de toekomstvisie niet op in wordt gegaan. Reden waarom de gemeente Purmerend kritische kanttekeningen plaats bij de plannen van Edam-Volendam.

Baanstee Noord regionale functie

Het gemeentebestuur van Purmerend laat er geen misverstand over bestaan, dat er met Baanstee-Noord (meer dan) voldoende ‘harde’ plancapaciteit beschikbaar is om bedrijven te (kunnen) faciliteren in de ruimtebehoefte en dat de plannen van Edam-Volendam voor uitbreiding van Industrieterrein Oosthuizerweg met nog eens 5,8 hectare netto, op minder dan 1,5 kilometer afstand, vooral met het oog op de huidige markt in feite niet wenselijk is.

Het regionale karakter van Baanstee-Noord is onbetwistbaar en al regelmatig en in meer algemene zin bij het bestuur vn Edam-Volendam onder de aandacht gebracht.

Uitnodiging tot overleg

De nu voorliggende toekomstvisie biedt de gemeente Purmerend de gelegenheid meer specifiek met het bestuur van Edam-Volendam hierover van gedachten te wisselen. Concrete afspraken kunnen worden gemaakt met betrekking tot ruimtebehoefte voor nieuwvestiging van Edam-Volendamse bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van het instellen van een quotum, afspraken over (grond)reservering, advisering over bedrijfshuisvesting e.d. Ook andere suggesties zijn wat Purmerend betreft uiteraard bespreekbaar.

Wethouder Voorbij laat weten ‘het als een uitdaging te zien om over grenzen heen te kijken en de regionale gedachte daadwerkelijk vorm en inhoud te geven.’

Ruimtelijke Ordening artikelen