Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Purmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

Purmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stadhuis Purmerend Foto Stadspartij

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bedrag van €1.040.000 toegekend voor het plan van aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ aan de gemeente Purmerend. Gemeente Purmerend heeft hiervoor een plan opgesteld als centrumgemeente, verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang.

Purmerend is als centrumgemeente budgethouder en opdrachtgever voor de maatschappelijke opvang voor Purmerend, Beemster, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer. In de regiovisie en aanpak 2019-2022 Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang is de koers van onze gemeente vastgesteld. Deze visie sluit volledig aan bij de landelijke visie om de maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en zoveel mogelijk in te zetten op Housing First: een eigen thuis als voorwaarde voor herstel.

Samen met partners

Niet alleen de gemeente, maar ook onze partners zijn blij met de visie en alle aandacht die er vanuit het kabinet is ter bestrijding van dakloosheid. We maken graag gebruik van de mogelijkheden om aanvullende maatregelen te organiseren om de dakloosheid de komende jaren in onze regio zoveel mogelijk terug te dringen. In dit plan zijn per thema een aantal acties toegelicht, die hieraan bijdragen, zoals:

  • Een proef voor de uitbreiding van de wijkteams met GGZ-kennis en kennis van armoedepreventie (voor twee jaar).

  • Het toevoegen van laagdrempelig aanbod van sport en ander soort activiteiten als klussen en tuinwerkzaamheden op opvanglocaties, om met de mensen te werken aan activering en herstel bij de Zeevangstraat.

  • Starten van een pilot van ervaringsdeskundigen aan de Zeevangstraat. Ervaringsdeskundigheid is een goed middel om een brug te slaan tussen cliënten en medewerkers van de gemeente. Op basis van de ervaringen uit de pilot wordt na twee jaar wordt gekeken in hoeverre het wenselijk is deze inzet permanent te organiseren.

  • Starten van een pilot om GGZ-kennis in de nachtopvang te verbeteren. Met de benodigde middelen willen we mensen met GGZ-expertise toevoegen aan het personeel van de nachtopvang en daarnaast het huidige personeel waar gewenst ondersteuning en begeleiden in uitbreiding van hun kennis van GGZ.

Duurzame maatregelen

De gemeente heeft het ministerie meegegeven dat alle betrokken gemeenten willen gaan voor duurzame maatregelen. Voorop staat daarbij het creëren van permanente (betaalbare) woningen en het ondersteunen van woningcorporaties om de voorraad sociale huurwoningen uit te breiden. Daarop zet de gemeente vol in. De acties die met deze subsidie kunnen worden uitgevoerd verbeteren de mogelijkheden voor het voorkomen van dakloosheid en dragen bij aan een goede overgang vanuit de opvang naar een reguliere woning.

Sociale Zaken artikelen

Kinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de...

Purmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bedrag van €1.040.000 toegekend voor het plan van aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ aan de...

VNG: gemeenten laat mensen zelf hun huishoudelijke hulp betalen als ze dat zelf kunnen dragen

Vanaf vorig jaar geldt dat iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, hulp krijgt tegen een tarief van 19 euro in de...

Winkeliersvereniging Makado stelt kerstbroden te beschikking. Fractieleden Stadspartij delen ze uit.

De winkeliersvereniging Makado heeft een grote partij kerstbroden ter beschikking gesteld voor bewoners die het wat minder makkelijk hebben in Wheermolen.  Een bijzonder gulle...

Kerstactie brandweer voor voedselbank

Net als de voorgaande jaren organiseert de brandweer Zaanstreek-Waterland weer een kerstactie voor de Voedselbank Purmerend. Natuurlijk is ook bij de fractie van de Stadspartij...

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart...

Mensen met financiële zorgen eerder in beeld voor hulp

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan....

Zorgverzekering minima met ingang van 2021

College acht het op dit moment niet verantwoord om wijzigingen door te voeren Het college treft voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan...