HomeNieuwsSociale ZakenPurmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

Purmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stadhuis Purmerend Foto Stadspartij

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bedrag van €1.040.000 toegekend voor het plan van aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ aan de gemeente Purmerend. Gemeente Purmerend heeft hiervoor een plan opgesteld als centrumgemeente, verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang.

Purmerend is als centrumgemeente budgethouder en opdrachtgever voor de maatschappelijke opvang voor Purmerend, Beemster, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer. In de regiovisie en aanpak 2019-2022 Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang is de koers van onze gemeente vastgesteld. Deze visie sluit volledig aan bij de landelijke visie om de maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en zoveel mogelijk in te zetten op Housing First: een eigen thuis als voorwaarde voor herstel.

Samen met partners

Niet alleen de gemeente, maar ook onze partners zijn blij met de visie en alle aandacht die er vanuit het kabinet is ter bestrijding van dakloosheid. We maken graag gebruik van de mogelijkheden om aanvullende maatregelen te organiseren om de dakloosheid de komende jaren in onze regio zoveel mogelijk terug te dringen. In dit plan zijn per thema een aantal acties toegelicht, die hieraan bijdragen, zoals:

  • Een proef voor de uitbreiding van de wijkteams met GGZ-kennis en kennis van armoedepreventie (voor twee jaar).

  • Het toevoegen van laagdrempelig aanbod van sport en ander soort activiteiten als klussen en tuinwerkzaamheden op opvanglocaties, om met de mensen te werken aan activering en herstel bij de Zeevangstraat.

  • Starten van een pilot van ervaringsdeskundigen aan de Zeevangstraat. Ervaringsdeskundigheid is een goed middel om een brug te slaan tussen cliënten en medewerkers van de gemeente. Op basis van de ervaringen uit de pilot wordt na twee jaar wordt gekeken in hoeverre het wenselijk is deze inzet permanent te organiseren.

  • Starten van een pilot om GGZ-kennis in de nachtopvang te verbeteren. Met de benodigde middelen willen we mensen met GGZ-expertise toevoegen aan het personeel van de nachtopvang en daarnaast het huidige personeel waar gewenst ondersteuning en begeleiden in uitbreiding van hun kennis van GGZ.

Duurzame maatregelen

De gemeente heeft het ministerie meegegeven dat alle betrokken gemeenten willen gaan voor duurzame maatregelen. Voorop staat daarbij het creëren van permanente (betaalbare) woningen en het ondersteunen van woningcorporaties om de voorraad sociale huurwoningen uit te breiden. Daarop zet de gemeente vol in. De acties die met deze subsidie kunnen worden uitgevoerd verbeteren de mogelijkheden voor het voorkomen van dakloosheid en dragen bij aan een goede overgang vanuit de opvang naar een reguliere woning.

Sociale Zaken artikelen