HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningProject Wheermolen-West vertraagd, bewoners de dupe

Project Wheermolen-West vertraagd, bewoners de dupe

meteorenweg 5.jpg 

De nieuwe appartementen die de komende tijd op de Meteorenweg in de Wheermolen-West zullen worden gebouwd, zijn ruim een jaar vertraagd. Dit meldt het college van B&W na vragen van raadslid Ernst Ankersmit (Stadspartij). Volgens het college zullen de appartementen pas in 2010 opgeleverd worden. Ook de bouw van de Brede School en het Woonzorgcomplex in de Wheermolen zijn vertraagd. Volgens de bewoners heeft woningcorporatie Wherestad hen misleid m.b.t. hun kansen op het verhuizen naar een woning van een ander woningcorporatie.

De oorzaak van de vertraging is onder andere de vertraging van de oplevering van de nieuwbouwwoningen in Weidevenne. Een aantal bewoners van de eerste flat in de Meteorenweg zouden in de Weidevenne komen wonen. Maar omdat de woningen nog niet opgeleverd waren, konden deze mensen hun huis aan de Meteorenweg nog niet uit. Hierdoor kon de eerste flat pas later gesloopt worden. Verder waren er problemen met de zogenoemde ‘afronding van het bestek’ en met de aanbesteding. Bovendien was de tijd tussen sloop en nieuwbouw te krap gepland.

Verder zijn er problemen met de zogenoemde ‘wisselwoningen’ van de Meteorenwegbewoners. De bewoners die uiteindelijk willen terugkeren naar de Meteorenweg, zullen eerst een tijd in een wisselwoning moeten doorbrengen. Dertien bewoners die eerst in de eerste t/m de vierde flat woorden, hebben nu een wisselwoning in de vijfde en zesde flat. Als deze mensen wachten op een nieuwbouwwoning in de Wheermolen-West, zullen zij minimaal tot 2010 moeten wachten in hun wisselwoning. Dat is vele malen langer dan de 1,5 jaar die hen eerst beloofd was. Het gaat hier vooral om senioren. Het college van B&W geeft toe dat zij de afgelopen tijd onvoldoende oog heeft gehad voor deze bewoners in een kwetsbare positie.

De berichten dat sommige mensen een dubbele verhuisvergoeding van 5.000 euro hebben ontvangen, worden door het college verworpen. Bewoners die ervoor hebben gekozen een wisselwoning te bewonen, in afwachting van nieuwbouw in Wheermolen-West, krijgen voor de verhuizing van de wisselwoning naar een definitieve woning een extra vergoeding van 1.000 euro. Volgens het college is dit twee keer gebeurd. Twee gezinnen uit de eerste flat zaten als enige nog in de flat, omdat zij moesten wachten op de wisselwoning in de Weidevenne. Uit veiligheidsoverwegingen hebben zij een extra verhuisvergoeding tot 5.000 euro gekregen om als laatste uit de flat te verhuizen.

Het college geeft verder aan de uitstroom en doorstroom naast de bovengenoemde incidenten voorspoedig verloopt.
De bewoners betwisten die bewering.

‘Misleiding’ door woningcorporatie Wherestad?
De raadsleden hebben op 28 april jl. de situatie ter plekke bekeken. Wherestad blijkt -aldus de bewoners-  de belanghebbenden ‘misleid’ door te stellen dat er alleen gewisseld kan worden binnen het woningbestand van Wherestad. Uit recente feiten blijkt dit anders te zitten. Alle woningcorporaties zijn van het begin af aan bereid geweest om bij te springen. Die informatie heeft Wherestad ( bij monde van directeur Oud) de bewoners onthouden.
Voor een aantal van die bewoners had de situatie dus al lang opgelost kunnen zijn.

geld (2).jpgIn de vergadering van het forum SOB van 15 mei jl. hebben de bewoners ingesproken over het onderwerp.
De bewoners verlangen financiële compensatie voor deze vertraging in hun wissel naar een definitieve woning. 99 procent van de belanghebbende bewoners vindt het wonen in een wisselwoning in de vervuilde en onveilige omgeving, die zij met ‘getto’  aanduiden, ongewenst en zou nog liever vandaag dan morgen uit die buurt verhuizen. Maar de kansen op een snelle wissel zijn door het ‘misleidende’ optreden van Wherestad verkeken.

Verantwoordelijk wethouder Engels was tijdens het forum afwezig. Vervangend wethouder Krieger zal op vragen/opmerkingen van de bewoners nader reageren. Het onderwerp komt terug als agendapunt voor het volgende forum!

Ruimtelijke Ordening artikelen