HomeNieuwsEconomieProject Aardgasvrij bemoeilijkt door lockdown

Project Aardgasvrij bemoeilijkt door lockdown


De afgekondigde lockdown van zaterdagavond 18 december heeft consequenties voor de voortgang van het project Aardgasvrij. In deze periode zijn de huisbezoeken gestart voor de aanbodgesprekken de zgn. propositiegesprekken.

Dat wordt bemoeilijkt door de maatregelen omdat: per huishouden maximaal maar 2 personen per dag ontvangen mag worden. Wanneer de medewerker van de gemeente en de medewerker van SVP, die de huisbezoeken afleggen, langskomen bij de bewoner/eigenaar, dan mag (conform de vigerende corona maatregelen) dezebewoner/eigenaar die dag niemand meer ontvangen.
Vooral bij ouderen is dit een ingrijpende maatregel want dat impliceert dat familie die dag niet meer langs zou kunnen komen.

Voor de persoonlijke veiligheid en bescherming van zowel de bewoners als de medewerkers is het onverstandig om nu huisbezoeken te doen.
Daarom worden de volgende acties uitgevoerd:

  • Bewoners die reeds een afspraak gepland hebben, worden telefonisch benaderd of ze het huisbezoek door willen laten gaan. Hierbij kiest de gemeente voor een positieve grondhouding;

  • Bewoners waar al een huisbezoek is gedaan, maar nog geen propositiegesprek hebben gehad: hiervan zijn de mailadressen bekend en deze worden benaderd of deze behoefte hebben aan een uitleg via teams, waarna de set aan documenten wordt afgegeven.

Toch zal de lockdown wel effect hebben op de doorlooptijd. Bewoners zijn schuchtig geworden voor het maken van fysieke afspraken. De gemeente merkt dat door al deze corona toestanden mensen afwachtend zijn geworden en minder snel grote keuzes maken die invloed hebben op hun leefomgeving.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor het volgende Blok 2. Daarvan was de insteek begin januari een brief in de bus te doen met daarin de oproep voor het maken van huisbezoeken en eventuele bewonersbijeenkomsten. Dit alles zal pas na 14 januari en onder de dan geldende coronamaatregelen mogelijk zijn.

Wat de precieze gevolgen zal de komende periode duidelijker worden.

Economie artikelen