HomeNieuwsWelzijnPrijs voor Zwem Samen

Prijs voor Zwem Samen

fotoprijsnisbdoenbewegen
Spurd heeft van het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) en de Stichting DOEN een prijs gekregen voor de activiteit ‘Zwem Samen’. De prijs is een blijk van waardering voor een project dat er in slaagt ouderen of chronisch zieken aan het bewegen te krijgen. Zwem Samen vertraagt het proces van geheugenachteruitgang en zorgt vaak voor minder medicijngebruik. Dertig projecten kregen een prijs toegekend, er waren vijftig genomineerde voorstellen.

Voor Spurd namen de projectleidsters Petra Schilp en Cindy Schmidt donderdag 11 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht de oorkonde in ontvangst (foto). Het NISB en Stichting DOEN besteden extra aandacht aan projecten om chronisch zieken en ouderen aan het bewegen te krijgen. Het NISB wil duidelijk krijgen welke factoren bijdragen aan het succes van projecten voor deze doelgroepen. Zeker voor ouderen en chronisch zieken is bewegen goed. Regelmatig sportief bewegen bevordert een langduriger zelfstandig bestaan.

Zwem Samen tegen geheugenachteruitgang gaat uit van samen zwemmen, de partner of een andere begeleid(st)er doet daarom gratis mee.  De speciale zwemactiviteit is elke dinsdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur in het doelgroepenbad van het Spurd-Leeghwaterbad in Purmerend. De tijden van de speciale zwemactiviteit zijn bewust gekozen op een rustig moment in het zwembad. Voor het lesuur bestaat wekelijks grote belangstelling, Spurd overweegt een tweede uur te beginnen. Een proefles kost niets, wie geen of niet altijd een begeleid(st)er heeft kan contact opnemen met coördinator vrijwillig(st)ers Tony Bruins, telefoon (0299) 471 928 of 06  3367 0548. Nadere informatie over deelname aan ‘Zwem Samen’ is op te vragen via telefoon (0299) 418 100.   

Directeur Rens van der Leij van Spurd is blij met de prijs: ‘In het jonge bestaan van Spurd is de nominatie al een steun in de rug, maar de toekenning van de prijs voor het innovatieve product is helemaal geweldig.’ Aan de prijs is een financiële bijdrage van negenduizend euro verbonden. Spurd gaat de prijs gebruiken als bijdrage voor de vervroegde aanschaf van een tillift bij de kleedruimten voor gasten met een beperking. Van de 135 voorgedragen voorstellen waren er vijftig in februari genomineerd voor een prijs.

Het uur bewegingstherapie in het Spurd-Leeghwaterbad is ook een succes door de inzet van de vrijwillig(st)ers en de advisering en ondersteuning door Zorgcirkel Waterland, Alzheimer Zaanstreek-Waterland, Gehandicaptensport Nederland en zorgverzekeraar Achmea. Spurd is de organisatie voor sport en sportieve recreatie in Purmerend

Fractievoorzitter Mario Hegger heeft namens de Stadspartij Spurd gefeliciteerd met het krijgen van deze prijs.

 

Bron: persbericht Spurd

Welzijn artikelen