HomeNieuwsSociale ZakenPositieve resultaten enquête werk en inkomen

Positieve resultaten enquête werk en inkomen


zorg.jpg
De Clientenraad Werk en Inkomen heeft een enquete gehouden onder alle Purmerendse uitkeringsgerechtigden WWB naar klachten over deze gemeentelijke voorziening. Het college is verheugd over het hoge percentage positieve reacties van cliënten (70%) en neemt de suggesties rond bejegening en intakegesprekken ter harte.

Ook gaan de teammanagers zich inspannen om de doorlooptijd van aanvragen terug te brengen tot 35 kalenderdagen. De gemeente is overigens geen voorstander van een aparte klachtenprocedure voor dit traject en pleit voor verdere inbedding van deze klachten in de reguliere gemeentelijke klachtenprocedure.
Het rapport en de reactie van het college worden ter kennisneming aan de gemeenteraad gestuurd.

 

Bron: B&W nieuws

Sociale Zaken artikelen