HomeNieuwsWelzijnPop- en Cultuurpodium P3  worden verbouwd

Pop- en Cultuurpodium P3  worden verbouwd

Foto Stadspartij-BPP


Muziekschool Waterland gaat verhuizen naar het pand van Pop- en Cultuurpodium P3 en Theater De Verbeelding. De raad heeft ingestemd met het ontwerp voor een integraal muziek- en cultuurcentrum en extra geld beschikbaar gesteld voor de verbouwing. Verschillende bouwkostenstijgingen, noodzakelijke kosten voor het binnenklimaat en het meerjarenonderhoud leidden tot een extra kredietaanvraag. De verbouwing kan naar verwachting in het najaar beginnen.

Al in 2019 gaf de gemeenteraad opdracht om een ontwerp te maken voor een integraal muziek- en cultuurcentrum. Eén integraal centrum heeft meerwaarde voor de cultuurbeleving. Bovendien zorgt de verhuizing van de muziekschool naar P3 er voor dat de Geulenstraat beschikbaar komt voor de ontwikkeling van het Waterlandkwartier.
In 2022 maakte BD Architectuur een nieuw ontwerp voor de verbouwing. Muziekschool Waterland krijgt een volwaardige plek in het gebouw met voldoende geschikte lesruimten met daglicht, passende werkplekken en opslagruimte voor lesmateriaal en muziekinstrumenten, en een akoestisch geschikte uitvoeringsruimte. De horeca wordt aangepast, evenals de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van het pand. In het ontwerp is onderhoud en een duurzaam gebruik van het pand meegenomen en is er getoetst op bouwkundige haalbaarheid, akoestiek, installaties en brandveiligheid.

Ruimte optimaal benutten

Om te voorkomen dat er eventueel te weinig ruimte beschikbaar zal zijn voor andere (culturele) partners, heeft het college toegezegd dat het beheer er op gericht zal zijn om de ruimten zo goed mogelijk te benutten met een breed aanbod van uitvoering en educatie. De beschikbare zalen, studio’s en leslokalen moeten aan externe huurders zoveel mogelijk onder dezelfde gebruiksvoorwaarden en tarieven worden aangeboden als aan de gebruikers van het pand. Ook zal het college op korte termijn aan de raad extra toelichten dat de investering en subsidie om Muziekschool Waterland in P3 te huisvesten niet leidt tot een situatie die concurrentieverstorend werkt in de gemeente.

24 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend
10 stemmen tegen: Gemeentebelangen Purmerend, VVD, PVV, Forum voor Democratie, PB21

Welzijn artikelen