HomeNieuwsWelzijnPop- en cultuurpodium P3 blijft

Pop- en cultuurpodium P3 blijft

P3
Met algemene stemmen is besloten dat het pop- en cultuurpodium P3 met een eventueel gewijzigde functie op de huidige locatie blijft bestaan. Ook komt er een onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van P3
Aanleiding voor de verandering van het pop- en cultuurpodium zijn de structurele tekorten bij jaarrekeningen van P3 en de aflopende erfpachtperiode. Het pop- en cultuurpodium moet weer financieel gezond worden, met een functie die aansluit bij de behoefte en ambitie van Purmerend.
Twee zalen blijven en onderzoek
Een grote meerderheid in de gemeenteraad wil de twee zalen van P3 openhouden. Het voorstel van wethouder Tijmstra om er één te sluiten haalde het tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond niet.
Twee wijzigingsvoorstellen werden tijdens de raadsdiscussie ingediend. Het amandament van de Stadspartij werd iets aangepast, waardoor een ruime raadsmeerderheid ontstond. Zo besloot de raad  op initiatief van de fracties van Stadspartij, D66, PvdA, Leefbaar Purmerend, TROTS en GroenLinks om bovendien de mogelijkheden voor zalenverhuur uit te werken en onderzoek te doen naar de organisatiestructuur en programmering. De financiële gevolgen voor het eigendom en beheer van het gebouw zijn ook onderdeel van het vervolgtraject.
Ook komt er een breed onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking met andere culturele partijen in de stad, zoals Muziekschool Waterland, het NKT en theater de Purmaryn. Ook kunnen geïnteresseerde ondernemers en jongeren hun plannen voor P3 kenbaar maken. 
Of de uitkomsten van een dergelijk onderzoeken echt oplossingen bieden, moet nog blijken. Later in het jaar komt P3 opnieuw terug op de raadsagenda.

Welzijn artikelen