HomeNieuwsAlgemeen BestuurPolitiek Café als middel om burgers te informeren.

Politiek Café als middel om burgers te informeren.

cafebakker
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen komt men bijna op elke hoek van de straat een politieke partij tegen, maar om ook ná de verkiezingen makkelijk met de gekozen raadsleden in contact te komen heeft Chris de Vries uit Purmerend het initiatief genomen om een politiek café op te richten.
Het eerste politieke Café is op zondagmiddag  21 februari 2010 aanvang 14.00 uur bij Proeflokaal Bakker op de Koemarkt in Purmerend.
 

Chris: ” Met dit politiek café wil ik de burgers en de politiek op een ongedwongen wijze met elkaar in contact brengen. Het  is ook heel apart dat deze bijeenkomsten georganiseerd worden vanuit een burgerinnitiatief en niet vanuit een bepaalde politieke stroming , alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn in principe vertegenwoordigt en dat maakt het uniek”.
Na de verkiezingen zal er eens per maand een bijeenkomst zijn waar burgers in gesprek gaan met de specialisten van de fractie`s aan de hand van thema`s bijvoorbeeld; sport, onderwijs, verkeer, stadsverwarming maar ook kan men natuurlijk in gesprek gaan over elk ander onderwerp, de leden van de raad zullen herkenbaar én aanspreekbaar zijn.
Het eerste politieke café staat in het teken van kennismaking en heeft nog geen thema`s, u bent van harte uitgenodigd om het tot een algemeen succes te maken!

Mario Hegger, lijsttrekker van de Stadspartij: “De Stadspartij is groot voorstander van grote betrokkenheid van burgers bij politieke vraagstukken betreffende onze stad en de Regio”.
Mario Hegger is daarom al jaren lid van de werkgroep burgerparticipatie en heeft tot doel gesteld de burger zoveel als mogelijk te betrekken bij de politiek en daardoor de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. Hoe doe je dit dan?

Vanuit de werkgroep zijn,mede op impuls van Mario, meerdere ideeën naar voren gekomen zoals:

1.            Het mogelijk maken van het indienen van een burgerinitiatief zonder daarvoor handtekeningen te moeten verzamelen. Het gaat om het idee van de burger voor het algemeen belang.

2             Gast in de Raad. Burgers op naam uit te nodigen om een raadsvergadering bij te wonen.

3.            Invoeren van inspreken door burgers en organisaties bij commissie vergaderingen zonder dat het onderwerp op de agenda hoeft te staan.

4.            Het klantvriendelijker maken van de gemeentelijke website.

5.            Het ondersteunen van het voortgezet onderwijs om politiek op de agenda te plaatsen waarbij in het stadshuis, raadszaal en heus politiek debat wordt gehouden met ondersteunen van raadsleden.

 Kortom de Stadspartij kan achter het burger initiatief staan van de heer De Vries om één keer per maand een politiek café te organiseren. Fractieleden van de Stadspartij zijn hierbij dan aanwezig om de discussie met de bewoners etc. aan te gaan om te komen tot een betere afstemming van beleid.

 

Algemeen Bestuur artikelen