HomeNieuwsMilieuPlastic Heroes: van 25 naar 162 kiloton in 5 jaar tijd

Plastic Heroes: van 25 naar 162 kiloton in 5 jaar tijd


Diverse  media publiceerden recentelijk een kritisch bericht over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen via Plastic Heroes. Deze berichtgeving is gebaseerd op een brief van Recycling Netwerk Nederland aan de Tweede Kamer als reactie op het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.
Dit onderwerp wordt momenteel besproken in het Algemeen Overleg Circulaire Economie.
Het Plastic Heroes systeem bestaat sinds 2007. Sindsdien scheiden veel meer Nederlanders plastic verpakkingsafval. Daarvoor werden vanuit de huishoudens in Nederland bijna alleen statiegeldflessen gescheiden. In 2009 leverde het Plastic Heroes systeem 25,2 kiloton op voor recycling, in 2014 was dit al gestegen tot 162 kiloton. Daarnaast leverde statiegeld  in 2014 nog 26,5 kiloton op. Deze cijfers zijn in maart 2016  gepubliceerd in de Factcheck plastic recycling die de Stichting Natuur en Milieu samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft opgesteld.
Het Plastic Heroes systeem groeit nog steeds, doordat steeds meer gemeenten op het systeem overgaan, of gaan na-scheiden waarbij het plastic verpakkingsafval uit het restafval wordt gehaald. Nederland haalde in 2014 een officieel gerapporteerd recyclingpercentage van 50% en doet het daarmee goed ten opzichte van ons omringende Europese landen.
Dit betekent niet dat het systeem alleen maar positieve opbrengsten heeft. Om tot een werkelijk circulaire economie voor verpakkingen te komen, waarin al het plastic verpakkingsafval weer als nieuwe grondstof dient, is een combinatie van slimme inzamelsystemen nodig. Daarbij moet de kwaliteit van de ingezamelde kunststof omhoog, zodat het makkelijker kan worden hergebruikt en moeten de kosten van het systeem omlaag. Ook moet de afzetmarkten voor gerecycled plastic een impuls krijgen. Verder is het belangrijk dat bij het ontwerp en de ontwikkeling van verpakkingen al rekening wordt gehouden met de mogelijkheden voor recycling.
Verschillende ketenpartijen – brancheorganisaties, ondernemingen/producenten, gemeenten en afvalverwerkers – maken al concrete stappen om de plastic keten beter te sluiten. Bestaande technieken worden verbeterd en er zijn nieuwe technologieën in opkomst. Het KIDV onderzoekt  samen met de ketenpartijen hoe de plastic keten op termijn kan worden gesloten, zowel op het gebied van grondstoffen als op het gebied van kosten. Ook werkt het KIDV aan een handreiking voor verpakkingsontwerpers en –ontwikkelaars, zodat zij bij het ontwerp al rekening kunnen houden met de recycling.
Plastic Heroes is een relatief nieuw systeem. Het wordt nog verder ontwikkeld om op het niveau te komen van andere verpakkingsmaterialen, zoals papier (82% in 2014), glas (79% in 2014) en metaal (94% in 2014). Ketenpartijen moeten er hard aan werken om de kwaliteit van de verschillende plastic stromen omhoog te krijgen. 
Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Natuur & Milieu
Vereniging Afvalbedrijven (VA)

Milieu artikelen