HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningPlan woonwagenkamp Oortjes voorlopig van de baan

Plan woonwagenkamp Oortjes voorlopig van de baan

wethouder hans engels (klein).jpgHet plan om een nieuw woonwagenkamp op de Oortjes van industrieterrein De Baanstee in de Purmer-Noord te plaatsen, is voorlopig van de baan. Wethouder Hans Engels (woonbeleid, foto) stelde voor om woonwagens te plaatsen op "de Oortjes" van de Baanstee, vlak naast het tankstation. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 9 april jl. stelde Roald Helm (Stadspartij) voor om nog niet te debatteren over het voorstel, zodat de wethouder de tijd krijgt om onderzoek te doen naar een andere locatie in Purmerend. Het voorstel van de Stadspartij werd door alle partijen ondersteund.

 

Andere locatie

In een besloten vergadering van de commissie SOB besprak wethouder Engels met de gemeenteraad een plan om te onderzoeken of er ook een andere locatie geschikt kan worden gemaakt voor woonwagens. Dit maakte de wethouder bekend in de openbare vergadering van de commissie, die een half uur daarna volgde. Het college van burgemeester en wethouders heeft een plek in Purmerend op het oog waarvan de grond nog niet in het bezit is van de gemeente. Door middel van grondruil wil de gemeente de grond in handen krijgen. Maar omdat de onderhandelingen over de grond nog lopen, wil de wethouder de locatie nog niet noemen.

roald helm.jpgSaneren

Bovendien is de grond die de gemeente in eigendom wil krijgen mogelijk vervuild. De gemeente weet alleen niet hoe vervuild de grond is en waar de vervuiling precies zit. Het saneren van de grond kan de gemeente flink wat geld kosten. Maar omdat nog niet duidelijk is of de grond wel geschikt is voor woonwagens, wil de wethouder eerst onderzoek doen. Hierop stelde Roald Helm (foto) voor om het politieke proces voorlopig stil te zetten, zodat de gemeente op zoek kan gaan naar een meer geschikte locatie voor een Purmerendse woonwagenbewoners. De wethouder zegt nog vóór de zomer met een nieuw plan te komen.

Inspraak bewoners

De plannen van de wethouder om de woonwagens op de Oortjes in de Purmer-Noord te zetten, leidde tot veel commotie in de buurt. In een speciaal georganiseerde inspreekavond op 1 april jl. konden de omwonenden reageren op de plannen. Daaruit bleek dat niemand zat te wachten op een woonwagenterrein voor de deur. Met de mening van de buurt in het achterhoofd kon de commissie een advies geven aan de gemeenteraad over het plan. Maar de bezwaren van de buurt waren ook voor de wethouder reden om nog eens goed na te denken over het plan.

Brandveiligheid

De Oortjes in de Purmer-Noord liggen pal naast industrieterrein De Baanstee, met een LPG-tankstation op steenworpafstand. De VVD-fractie stelde onlangs de vraag wat de brandweer vond van de locatie in verband met de brandveiligheid. Het college van B&W antwoordde daarop dat regionale brandweer pas een advies uitbrengt als formele besluit aan de orde is. Dat is het besluit van de raad tot wijziging van het bestemmingsplan, dat de realisatie van de woonwagenstandplaatsen mogelijk maakt. "Aan de hand van de uitgevoerde groepsrisicoberekening van het LPG-tankstation heeft er wel mondeling overleg plaatsgevonden met de regionale brandweer.

Kogerdijk

Tijdens de bewonersbijeenkomst stelde de kerngroep Purmer-Noord voor om de woonwagens neer te zetten vlakbij de garage van Arriva, langs het spoor bij de Kogerdijk. De wethouder reageerde op dit voorstel al volgt: "Dit terrein is géén eigendom van de gemeente Purmerend. Het is eigendom van de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap en twee particulieren. Tevens is dit terrein te klein voor het beoogde aantal standplaatsen, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de milieutechnische beperkingen als gevolg van de N244, de geplande verbreding daarvan, de spoorbaan en het bedrijventerrein De Koog. Om deze redenen wordt de locatie aan het Kogerpad niet als een geschikt alternatief beschouwd."

verzetslaan inbreilocatie.jpgVerzetslaan

Het is niet de eerste keer dat een plan voor een nieuw woonwagenpark wordt afgewezen door de gemeenteraad. In juni 2007 lag er plotseling een plan van wethouder Engels om een vijfde woonwagenterrein in de bocht van de Verzetslaan in de Purmer-Zuid (foto rechts) neer te zetten. Veel bewoners kwamen toen in opstand, waardoor de gemeenteraad ook deze locatie schrapte. De bocht van de Verzetslaan, nabij het Purmerbos is inmiddels aangewezen voor sportvelden. Wethouder Engels heeft aan alle partijen in de gemeenteraad gevraagd eventuele alternatieve locaties aan hem kenbaar te maken. De wethouder zal dan bekijken of deze locaties wel of niet geschikt zijn. 

 

ZIE OOK:

 

 

Ruimtelijke Ordening artikelen