HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningPlan van aanpak verkenning bereikbaarheid Waterland

Plan van aanpak verkenning bereikbaarheid Waterland

baansteenoord1

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft kennis genomen van het plan van aanpak voor de verkenning Bereikbaarheid Waterland.

Deze studie beoogt tot een breed gedragen maatregelenpakket te komen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor auto, openbaar vervoer en fiets in de regio Waterland te verbeteren, zonder dat denatuurwaarden worden aangetast. De verkenning wordt onder gezamenlijk opdrachtgeverschap uitgevoerd, de provincie Noord-Holland is trekker van het project. De Stadsregio is vertegenwoordigd in de stuurgroep.

De afgelopen jaren is de doorstroming voor auto’s en bussen op met name de de provinciale wegen N235 en de N247 verslechterd. Eind 2010 worden de resultaten van de verkenning verwacht.

Ruimtelijke Ordening artikelen