HomeNieuwsSociale Zakenpilot uitbreiding openingstijden inloopvoorziening

pilot uitbreiding openingstijden inloopvoorziening

dakthuislozen
Onlangs gaf wethouder Eveline Tijmstra aan onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de openingstijden van de daginloop voor mensen met psychische of psychosociale problemen en dak- en thuislozen te verruimen.  Inmiddels is bekend geworden dat het college besloten heeft deze winter een pilot uit te voeren met het verruimen van de openingstijden.

Vanaf aanstaande woensdag 1 februari tot en met vrijdag 31 maart zal de inloopvoorziening van Brijder bij Actief Talent op werkdagen geopend zijn van 09.00 tot 20.00 uur. 

Het idee achter de ruimere openingstijden van de daginloop is om de overbruggingsperiode naar de nachtopvang te verkorten. Zo hoeven mensen in de winter ’s avonds niet lang buiten door te brengen. De reden om de pilot te richten op de openingstijden van de dagopvang in plaats van de nachtopvang is omdat het college zoveel mogelijk mensen wil stimuleren om zelf en/of met hulp initiatief te nemen om uit een negatieve situatie te komen en stappen te maken richting herstel. Deze activerende begeleiding kan wel gegeven worden door de mensen werkzaam bij de dagopvang en niet door de toezichthouders van de nachtopvang.  
De gemeente gaat gedurende de proef bijhouden hoeveel uren en op welke momenten mensen de inloop bezoeken. Maar ook wat ze gedurende die periode doen en waar behoefte aan is. Dit biedt de gelegenheid te onderzoeken hoe de dagopvang in de toekomst het beste zou kunnen worden gereorganiseerd

Sociale Zaken artikelen