HomeNieuwsWelzijnPiet Hein Debets steunt sportplannen Stadspartij

Piet Hein Debets steunt sportplannen Stadspartij

skeelervereniging.jpg
In Het Gezinsblad van 27 augustus jl. slaat bekende Purmerender Piet Hein Debets in zijn column de spijker op de kop. Debets vraagt zich in zijn verhaal af ‘of de wethouder sport, Mona Keijzer van het CDA, wel een hart voor sport heeft’. De columnist komt tot die vraagstelling omdat het college van CDA, VVD en PvdA de multifunctionele sporthal ‘minder multi’ willen dan de sportwereld wenst. Vooralsnog wijzen de collegepartijen ook de overdekte skeelerbaan van de hand.

“Zou Purmerend als eerste gemeente over zo’n faciliteit beschikken, dan kunnen de talenten zich verder ontwikkelen en wordt de naam Purmerend gevestigd als sportstad”, verzucht Debets. Vervolgens vestigt hij zijn hoop op VVD en PvdA die volgens hem de sport toch wel een warm hart zouden toedragen. Maar juist ook deze partijen stemden in het voorjaar tegen het initiatiefvoorstel van Stadspartij P93 om wel te investeren in de overdekte skeelerbaan, de atletiekhal en de multifunctionele sporthal, precies zoals de sportwereld in Purmerend nodig en wenselijk acht.

Opmerkelijk is het dat Piet Hein Debets in zijn column dus niet vertelt dat college en collegepartijen eensgezind de sportplannen van de sportwereld in Purmerend, ingediend door Stadspartij P93 torpedeerden. Nee, Debets vestigt nu alsnog handig geformuleerd zijn hoop op collegepartijen VVD, CDA en PvdA. Hij suggereert daarbij ook dat juist CDA-wethouder Keijzer steun nodig heeft. Steun om haar eigen weerstand tegen de Purmerendse sportwereld en de Stadspartij voorstellen te overwinnen?

CDA wethouder Keijzer (foto) was er juist als de kippen bij om de sportvriendelijk plannen van de sportwereld Purmerend en de Stadspartij de grond in te boren, in haar kielspoor volgden VVD en PvdA. Als Piet Hein Debets nu weer wel mogelijkheden ziet om op een ‘belubberende wijze’ te  bewerkstelligen dat de voorstellen van sportwereld Purmerend en Stadspartij P93 toch nog worden gesteund, dan is hij de tovenaar van Purmerend.

In ieder geval de overdekte skeelerbaan moet alsnog mogelijk gemaakt worden, stelt Debets in zijn column. Bij de begrotingsbehandeling in november in Purmerend zullen wij weten of Piet Hein kan toveren. De Stadspartij zal de voorstellen met zijn steun in de rug dus opnieuw indienen.

 wethouder mona keijzer klein

Welzijn artikelen