HomeNieuwsSociale ZakenParticipatiewet wordt financieel probleem

Participatiewet wordt financieel probleem

participatiewet
Het financiële kader waarbinnen de gemeenten vanaf 2015 de Participatiewet moeten uitvoeren, blijft zorgelijk. Voor een groot aantal gemeenten wordt dit een probleem, verwacht de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De financiële krapte heeft niet alleen betrekking op de vergoeding voor de sociale werkvoorziening, maar ook op de begeleiding van werkzoekenden en de uitvoeringskosten. Door de te snelle afbouw van de vergoeding voor de sociale werkvoorziening blijft er nauwelijks budget over voor re-integratie, met als gevolg dat de uitstroom uit de bijstand stokt.

Dat blijkt uit de reacties van gemeenten die hebben meegedaan aan een consultatieronde over het conceptwetsontwerp. De VNG wil weten of gemeenten straks nog voldoende ruimte hebben om de noodzakelijke keuzes te kunnen maken.

Een groot zorgpunt van gemeenten is de herkeuring van de Wajongers. Tussen 2015 en 2017 moeten alle Wajongers worden herkeurd. De verwachting is dat ongeveer 140.000 van hen (gedeeltelijk) aan de slag kunnen in een reguliere baan. Zij worden door het UWV aan gemeenten overgedragen. Die herkeuring is een enorme operatie die vraagt om een goede planning, voorlichting en samenwerking tussen de uitkerende instanties. Voor gemeenten betekent deze snelle instroom extra inzet van personeel om uitkeringsaanvragen te behandelen en te verwerken en om mensen te begeleiden. Bovendien moeten zij expertise opbouwen voor deze nieuwe doelgroep. Extra geld is hiervoor niet beschikbaar.

De gemeenten willen er graag aan meewerken zoveel mogelijk mensen bij een gewone werkgever onder te brengen. Maar met de uitwerking van de voorziening beschut werk blijft het kabinet volgens de VNG nog ver weg van de gewenste ‘één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt’. Op deze manier gelden voor een subgroep toch weer afwijkende voorwaarden en wordt het voor gemeenten moeilijker om een samenhangende benadering te ontwikkelen.

Een formele reactie van de VNG op de conceptwet volgt zodra het wetsontwerp openbaar is.

Sociale Zaken artikelen