HomeNieuwsSociale ZakenParticipatiebudget geeft gemeenten meer ruimte

Participatiebudget geeft gemeenten meer ruimte

euroteken.gif Gemeenten krijgen per 1 januari 2009 één bedrag voor inburgering, werk en scholing. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van gemeenten in vervulling. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de komst van het zogenaamde participatiebudget krijgen gemeenten meer vrijheid in de keuze van voorzieningen of opleidingen voor haar inwoners. Nu gelden voor de verschillende budgetten nog afzonderlijke regels.  

 

Toen Aboutaleb in de periode 2004-2007 wethouder was van Sociale Zaken in Amsterdam, was hij vurig pleitbezorger van de komst van een participatiebudget. Hij kreeg hiervoor brede steun vanuit gemeenten. Het toekomstige budget bundelt het ‘werkdeel’ van de Wet werk en bijstand, het budget om bijstandsgerechtigden en herintreders aan het werk te helpen en de inburgeringwetten, waarmee gemeenten onder meer taallessen inkopen voor inburgeraars. Ook het geld voor volwasseneducatie komt erbij. In totaal bedraagt het budget 2 miljard euro.

Gemeenten kunnen het geld uit het participatiebudget bijvoorbeeld gebruiken voor scholing, loonkostensubsidie, cursussen voor laaggeletterden of inburgeringcursussen.

 

Bron: re.Public

Sociale Zaken artikelen