HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningParkeren in 't Stadje door paniekerige ingrepen steeds problematischer

Parkeren in ’t Stadje door paniekerige ingrepen steeds problematischer

schapenmarkt3.jpg
De ontwikkeling van de plannen voor een parkeergarage met woningen in de vijfhoek (omgeving kanaalstraat) verloopt traag. De Purmerendse aannemer Rick de Vries van aannemersbedrijf J. de Vries en Zn BV laat dit weten in de spreekbuis voor de Ondernemers Federatie Purmerend (OFP). “Het gaat wel erg traag bij de gemeente. Men moet over alles tien keer wikken en wegen. Dat is soms om te huilen,” aldus De Vries. Gelet op dit signaal ziet het er dan ook naar uit dat de in allerijl te bouwen noodparkeergarage op de Schapenmarkt er na de oplevering nog geruime tijd zal staan.
  

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie besloot de raad namelijk tot bouw van een noodparkeergarage op de Schapenmarkt. Door het op het allerlaatste moment afhaken van Deen, kon op dat terrein geen dubbeldeks noodparkeerdek worden gebouwd. De handelwijze van Deen leidde tot een waarschuwing van het college aan de raad om op dit punt niet verder met de wispelturige Deen directie zaken te willen doen.

Doordat de raad echter vasthoudt aan het ingrijpend renoveren van de Koemarkt voor 2010, moet er in allerijl voor de huidige parkeermogelijkheden daar vervanging worden gevonden. Omdat de raad ook geen verlies van parkeerplaatsen in de binnenstad wil moet er dus snel, voor de sloop en nieuwbouw van de Koemarkt eind 2009 begint, vervangende parkeergelegenheid zijn.
Het al eerder genoemde project de Vijfhoek zou daarin moeten voorzien, maar is dus niet tijdig klaar. Deen werkt niet meer mee dus de nood is aan de man.

Deze volgens de Stadspartij door feestwaan en hoogmoedswaan ingegeven haast en nood is nergens voor nodig. De Koemarkt kan best met wat kleine ingrepen nog geschikter worden gemaakt dan thans om de evenementen in 2010 erop plaats te kunnen laten vinden. Wachten met de ingrijpende aanpak van de Koemarkt tot de Vijfhoek klaar is, is dan ook volgens de Stadspartij de beste oplossing. Maar de meerderheid van de raad en het college willen kennelijk in 2010 hoe dan ook pronken met het nieuwe plein.
parkeerdek2.jpg

Als noodgreep voor het parkeerdek kwam in plaats van terrein Deen de bouw op de Schapenmarkt van het noodparkeerdek uit de hoge collegehoed. Daardoor zullen een hele rits problemen ontstaan, maar daar wensen college en meerderheid van de raad de ogen even voor te sluiten. ‘Komt tijd komt raad’, wordt hoorbaar gedacht.

Wat zijn zoal die problemen. Zeker drie maanden, tijdens de bouw,  kan er op de Schapenmarkt in het geheel niet meer worden geparkeerd en vanwege de bouw zal er ook behoorlijke overlast ontstaan in de omgeving. Ook is de verkeersafwikkeling niet onderzocht als het noodparkeerdek in gebruik zal worden genomen. Om het noodparkeerdek niet teveel met de buurt uit de toon te laten vallen zal er ook een decordoek omheen moeten worden gemaakt. Toch zullen velen het geen gezicht vinden zo aan de rand van het ‘stadje’.

Naar op het laatste moment ook blijkt heeft de organisatie van de Eneco tour grote problemen met het noodparkeerdek op de Schapenmarkt. Juist daar zal de tourorganisatie vele activiteiten willen laten plaatsvinden. De Purmerendse stichting die de Eneco tour naar Purmerend wist te halen, vreest nu dat de Eneco tour directie voor de keuze komt te staan om de tour Purmerend toch maar niet te laten aandoen. Een radeloze brief hierover van de stichting werd door de meerderheid van de raad vrijwel ongelezen terzijde gelegd.

Ruimtelijke Ordening artikelen