HomeNieuwsVerkeer en VervoerParkeerdek Weidevenne blijft hinder veroorzaken

Parkeerdek Weidevenne blijft hinder veroorzaken

weidevenne-parkeerdek.jpg
Op de actie- en evaluatielijst van het forum Stedelijk Ontwikkeling en Beheer staat het klapperen van het parkeerdek van winkelcentrum Weidevenne. Omwonenden klagen al jaren over het hinderlijke geluid van het dek, maar ook over de lichtbundels van auto’s die de huizen inschijnen. Wethouder Krieger (verkeer) laat weten dat er momenteel geen overtredingsituatie meer is en er in de huidige situatie zal moeten worden berust. De wijkmanager houdt ondertussen wel in overleg met vastgoedeigenaar Corio de vinger aan de pols.

Direct na de opening van het winkelcentrum kwamen  de problemen met het parkeerdek aan het licht. Nadat uit geluidsmetingen ter plaatse was gebleken dat niet werd voldaan aan de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning is de eigenaar van het winkelcentrum, Corio, in november 2006 per brief verzocht de overtreding ongedaan te maken. Corio bleef in gebreke met dit ongedaan maken. Daarom werd december 2006 aan Corio en haar bestuurders een aangetekende brief gestuurd waarin werd gesommeerd de overtreding alsnog ongedaan te maken. Deze brief werd ook verzonden naar de politie en het Openbaar Ministerie om flankerend strafrechtelijk optreden mogelijk te maken. De zaak liep dus nogal hoog op.

Deze aanmaning had wel het beoogde effect,  Corio kwam in actie. Begin 2007 zijn er nieuwe klemmen geplaatst op de platen van de oprit. Dit is geen structurele oplossing maar die is op grond van de milieuwetgeving ook niet te eisen., bleek al snel. Uit geluidsmetingen is wel gebleken dat geen sprake meer is van een overtredingsituatie en er wordt voldaan aan de vergunningvoorschriften. Dit werd in april 2007 aan Corio en de omwonenden medegedeeld. Naar aanleiding van de opnieuw ontvangen klachten uit de omgeving, is in november 2007 ambtelijk gesproken met Corio om toch, op vrijwillige basis, tot een structurele en betere oplossing voor de ondervonden overlast te komen. Afgesproken is tussen de gemeente en Corio dat voor 1 januari 2008 Corio een oplossing zou presenteren voor de geluid- en lichtoverlast. Nadat in januari jl. door de gemeente niets werd ontvangen van Corio, is begin februari contact opgenomen met Corio.

Corio liet de gemeente weten dat ze geen structurele oplossing voor de problemen, anders dan het regelmatig laten vastdraaien van de moeren van de rijplaten, hadden kunnen vinden. Omdat geen sprake is van een overtredingsituatie, en daardoor de gemeentelijke afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving niet kan optreden, is de zaak overgedragen aan de wijkmanager. Deze heeft periodiek overleg met Corio over het winkelcentrum en zal daarin de ondervonden overlast meenemen.
Wethouder Krieger laat ook weten dat er gedurende dit traject is contact geweest met diverse bewoners. Vanaf eind 2007 is geregeld contact gezocht met de vertegenwoordiger  van de omwonenden. De bewoners zijn zo op de hoogte gesteld van de bevindingen en de afspraken. Van een weigering om de grenswaarden van de geluidsbelasting aan te geven is overigens geen sprake. De grenswaarden zijn vastgelegd in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en in die zin openbaar. Het parkeerdek voldoet aan de grenswaarden van de geluidsbelasting, wel moeten daarvoor de moeren van de rijplaten regelmatig worden aangedraaid.

weidevenne-roltrap.jpgEigenlijk wel een beetje een aanfluiting dat aan zo’n nieuw winkelcentrum zoveel mankementen kleven. Denk in dit verband ook maar aan de vele problemen met de rol(glij)trap van en naar het parkeerdek.

 

 

(foto’s: Mastermaup)

Verkeer en Vervoer artikelen