HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningParkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

vijverstadhuis
Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De ruimte is schaars, de bestaande parkeervoorzieningen zoals de huidige parkeergarages worden niet optimaal gebruik ondertussen staan er grote woningbouwprojecten in de planning. Er moeten dus keuzes worden gemaakt.

Uit onderzoeken blijkt dat er vanaf 2020 een tekort van 85 parkeerplaatsen zal ontstaan door de woningbouw van de Brandjesoever en de Vijfhoek. Vanaf 2024 zal het tekort oplopen tot 200 parkeerplaatsen.
Parkeren theoretisch nu nog voldoende
Op dit moment zijn er theoretisch nog voldoende parkeerplaatsen. Hoewel het op sommige plaatsen en tijdstippen wel dringen is. Het mag duidelijk zijn dat wij allemaal graag een vrije parkgelegenheid in de directe omgeving willen hebben en dat graag zonder kosten. De schaarste aan parkeermogelijkheden vraagt echter om maatregelen en regulering. Dit blijkt ook uit de reacties op het voorstel om de parkeerregulering (betaald parkeren binnenstad)  tot 21.00 uur uit te breiden. Liever niet, maar er is ook wel begrip.
Eggert garage en Claxonate
Het is daarbij vooral van belang bezoekende automobilisten te informeren over de vrije plaatsen in met name de parkeergarages. De Stadspartij is ook voorstander van het uitbreiden van de openstelling van de Claxonate. Voor wat betreft de Eggert garage zijn er de gevoelens van onveiligheid aldaar in de late uren, bovendien is de garage als het winkelcentrum is gesloten slecht toegankelijk. De Stadspartij vraagt ook hier aandacht voor.
Parkeergarage stadhuis
De Raad heeft in de visie op mobiliteit 2040 al de keuze gemaakt dat de binnenstad op termijn autoluw zal worden en waar het doorgaande verkeer naar de A7 geweerd zal worden. Parkeren zal plaats gaan vinden aan de randen van de binnenstad.
Nu komt het college met een globaal voorstel om een half verdiepte parkeergarage te bouwen voor het Stadhuis.
Als Stadspartij zijn wij echter geen voorstander van een half verdiepte parkeergarage die de voorkant van het stadhuis ontsiert. Naar onze mening is het stadhuis een beeldbepalend visitekaartje voor de stad. Hier past geen aangezicht op een parkeergarage.
Een ondergrondse parkeergarage heeft dan ook onze voorkeur. Dit biedt de mogelijkheid om een mooi plein voor het stadhuis te realiseren waar nu de vijver ligt.  “Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, in een groene omgeving met bijvoorbeeld mooie bomen en bankjes.
Wat ons betreft zal de vijver plaatsmaken voor een mooi plein met bomen en groen met daaronder de parkeergarage. Het Stadhuis, ons visitekaartje van de stad kan zo nog meer een ontmoetingsplek voor Purmerenders worden.
 
Schapenmarkt
Het lijkt nu of de Schapenmarkt als parkeerlocatie verdwijnt uit de plannen en niet terugkomt in de besluitvorming.
De Stadspartij dat deze locatie wel wordt meegenomen in de besluitvorming, zeker in het licht van de bouwplannen in dit gebiedje. Wij zijn voorstander van een ondergrondse parkeergarage in combinatie met woningen op deze plek.
Met een gericht pakket aan maatregelen zal onze binnenstad ook in de toekomst toegankelijk moeten blijven voor bewoners en bezoekers.
Problemen  parkeren bewoners Markerkade
Het invoeren van maatregelen in de binnenstad heeft ook gevolg voor de omliggende wijken. De parkeerdruk is in een aantal gebieden al zeer hoog en deze zal alleen maar toenemen door de woningbouw.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 28 mei jl. over de ontwikkelingen van het stationsgebied, kwam in gesprekken met bewoners de parkeerdruk in en rond de Markerkade veelvuldig naar voren. In gesprek met de fractieleden van de Stadspartij vroegen de bewoners uitdrukkelijk aandacht voor deze problemen. De Stadspartij ondersteunt het verzoek van de bewoners om te kijken of de planning voor de invoering van de parkeerregulering (parkeervergunningen) voor de Gors Noord rondom de Waterlandlaan naar voren kan worden getrokken, dus eerder dan het derde kwartaal 2020.
In de commissievergadering van 13 juni werden er door alle partijen meningen en suggesties aangedragen die het college nu gaat verwerken in een raadsvoorstel.
Wordt vervolgd!

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen