HomeNieuwsSociale Zaken'Overheid aanjager nieuwe schuldenproblematiek'

‘Overheid aanjager nieuwe schuldenproblematiek’

geld3
De brancheorganisaties voor schuldhulpverleners signaleren aanhoudende problemen met vorderingen door de overheid. Openstaande rekeningen voor onder meer motorrijtuigenbelasting, waterschapslasten en gemeentelijke heffingen worden rechtstreeks door overheidsinstellingen afgeschreven.

Wijze van inning
Daardoor worden andere betalingsregelingen gedwarsboomd, stellen de brancheorganisaties voor schuldhulpverleners (NVVK), bewindvoerders BPBI en sociaal raadslieden (LOSR). De rechtmatigheid van de vorderingen wordt niet betwist, wel de wijze van inning. Dat de fiscus voortaan stopt om in de maand mei vakantiegeld af te romen, betekent niet dat andere instellingen geen gebruik meer mogen maken van deze mogelijkheid.

Aanjager 
,,De meimaand is voor de overheid oogstmaand’’, zegt schuldenspecialist André Moerman van de LOSR en www.schuldinfo.nl. Hij werkte mee aan het rapport Paritas Passé, waarin wordt beschreven hoe schuldeisers zich rond schuldenaren verdringen om achterstallige betalingen te incasseren.

Gemeenten, waterschappen en andere overheidsinstellingen maken daarvan gebruik. Moerman: ,,Met één druk op de knop worden rechtstreeks bedragen geïnd, goedkoop en effectief.” Volgens hem houdt de overheid geen rekening met individuele omstandigheden. Moerman noemt de overheid ,,de aanjager van een nieuwe schuldenproblematiek’’.

Keerzijde
De brancheorganisatie van bewindvoerders BPBI schat de toename in overheidsvorderingen op 10 tot 15 procent, maar heeft geen harde cijfers. Zonder goedkeuring van de rekeninghouder mag een overheidsinstelling maximaal zes keer 500 euro afschrijven. BPBI-directeur Hanneke Huurman wijst op de keerzijde van de maatregel. ,,Mensen die hun schulden en inkomsten zelfstandig net in balans weten brengen, dreigen zo alsnog in moeilijkheden te komen.’’

Beslagvrije voet
Volgens NVVK-voorzitter Joke de Kock maakt de overheid veelvuldig gebruik van de nieuwe incassomogelijkheden. ,,Zelfs tot aan de roodstand en maximale kredietfaciliteit van 1000 euro toe.” Volgens haar wordt evenmin rekening gehouden met de beslagvrije voet, waarin is vastgelegd dat particulieren maandelijks over ten minste 90 procent van de bijstandsnorm mogen beschikken om van te kunnen leven. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders noemt de overheidsvordering een goedkope manier van schuldinning, zonder tussenkomt van de deurwaarders. Voorzitter John Wisseborn: ,,Wij zien ook een piek in loonbeslagen in de maanden april en mei. Iedereen weet dat in mei het vakantiegeld wordt gestort.”

Sociale Zaken artikelen