HomeNieuwsSociale ZakenOuderen worden wederom hard geraakt door begroting overheid

Ouderen worden wederom hard geraakt door begroting overheid

bertmeulenberg1
Bert Meulenberg


De geruchten voor de presentatie van de miljoenennota op Prinsjesdag 16 september, werden na het voorlezen van de troonrede bevestigd. Ouderen draaien op voor het sluitend maken van de begroting en betalen zo het gelag.

Het zag er in eerste instantie nog niet naar uit dat de begroting voor ouderen extra nadelig zou uitvallen. Dit veranderde op het moment dat het kabinet tot de ontdekking kwam dat de huishoudtoeslag niet uitvoerbaar bleek. Deze huishoudtoeslag zou vanaf volgend jaar andere toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, het kindgebonden budget en een toeslag voor ouderen gaan vervangen.
Volgens minister Asscher van sociale zaken is de invoering van de huishoudtoeslag door diverse problemen, waaronder juridische, niet mogelijk. Hierdoor ontstond een gat van 660 miljoen in de begroting.
Als voorzitter van de ouderenafdeling van de Stadspartij heb ik de negatieve gevolgen die dit oplevert voor onze ouderen op een rijtje gezet.

Allereerst wordt de zorgpremie volgend jaar verhoogd. Ook gaat het eigen risico met 15 euro omhoog. De ouderenkorting, een belastingvoordeel voor AOW’ers gaat omlaag.
Deze drie maatregelen treffen al de meeste ouderen met een AOW uitkering al dan niet aangevuld met een (klein) pensioen. Ook vervalt de partnertoeslag voor mensen die op of na 1 januari 1950 zijn geboren.

Bij al deze opgesomde versoberingen komen ook nog de gevolgen van de veranderingen in de zorg. De AWBZ/WMO wordt vanaf 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze verantwoordelijkheden waren voorheen van de rijksoverheid. Gelijktijdig met een aanzienlijke korting wordt deze taak overgedragen aan de gemeenten. Iedereen die afhankelijk is van enige vorm van zorg, thuis of in een instelling zal met de aankomende veranderingen worden geconfronteerd.
Uitgangspunt is dat er uitgegaan wordt van de eigen kracht van inwoners en de kracht van hun omgeving. Er zal meer dan voorheen een beroep worden gedaan op mantelzorg.
Veel mantelzorgers, en vooral mantelzorg organisaties, luiden al de noodklok over de druk die er op mantelzorgers rust. Voor velen zal het nieuwe zorgstelsel dan ook een moeizaam traject worden en zij zullen de gevolgen gaan merken.

De Stadspartij heeft grote bezwaren tegen het korten op onze ouderen. Voor de meeste ouderen onder ons loopt de koopkracht al vele jaren aanzienlijk achter bij andere groepen in onze samenleving. Al jaren worden de pensioenen niet meer geïndexeerd en een aantal pensioenfondsen hebben al verlagingen van de pensioenen uitgevoerd. Nu komt daarop nog het regeringsbeleid dat ouderen, een groep die zich moeilijk kan verweren, onevenredig hard treft.

Je leest en hoort vaak dat de meeste ouderen beter af zijn dan twintig jaar geleden. Dat is een valse vergelijking.  Duidelijk is dat de modale gepensioneerde van nu beter af is dan twintig jaar gelden. Maar wat was twintig jaar gelden het vertrekpunt en waar staan de gepensioneerden nu?  Ten opzichte van het inkomen van een modale  niet-gepensioneerde neemt de achterstand juist toe. Terwijl ook de lasten voor gepensioneerden onevenredig stijgen.
Heb je het over modaal dan vergeet je voor het gemak even de boven- en onderkant. Die worden ten onrechte op deze manier over één kam gescheerd.

Veel ouderen, zeker aan de onderkant van modaal hebben moeite om rond te komen van het inkomen dat hun nog ter beschikking staat. En dat is niet omdat ze meermalen vakantie vieren of dure cruises beleven, nee ze moeten rondkomen van hun AOW soms aangevuld met een karig pensioen.  

De Stadspartij heeft grote bezwaren dat onze ouderen door de meerderheid van de Haagse politici worden gebruikt als sluitpost van de rijksbegroting. Dat verdienen ze niet.

Sociale Zaken artikelen