HomeNieuwsWelzijnOpwaardering Kooimanpark in volgende fase

Opwaardering Kooimanpark in volgende fase

Kooimanpark
foto Stadspartij-BPP


Het Kooimanpark is het eerste park dat opgewaardeerd wordt. In juni 2022 heeft de gemeenteraad het definitief ontwerp opwaardering Kooimanpark vastgesteld en in de begroting 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste en tweede fase.

Inmiddels is de uitvoering van de tweede fase Kooimanpark in volle gang. Rond de bomen in het park hebben zich onvoorziene omstandigheden voorgedaan. Hierover
informatie van wethouder Patrick Verkroost in een memo.

Storm Poly

De drie monumentale iepen op de centrale weide in het Kooimanpark vormde een markant punt in het Kooimanpark en waren daarom een uitgangspunt in het definitieve parkontwerp. Zomerstorm Poly (5 juli) heeft hier helaas verandering in aangebracht. De storm heeft vat gekregen op één van deze iepen (en twee
grote populieren). Bij een trekproef bleek deze iep niet langer veilig en daarom is hij gekapt.

Iepenziekte

Tijdens een inspectie na de storm is er in één van de twee andere iepen de iepenziekte aangetroffen. Deze iep is daarom ook gekapt. De derde iep is vooralsnog niet ziek, maar er is een reële kans dat dat alsnog gaat gebeuren. Om te proberen deze derde iep te sparen is er een geul tussen de zieke iep en de derde iep
gegraven, zodat de wortels van beide bomen niet langer met elkaar in verbinding staan. De ziekte wordt namelijk via de wortels doorgegeven. Binnen nu en twee maanden moet duidelijk worden of de laatste iep het overleeft.
De twee iepen (en de overige bomen die geleden hebben door de storm) zijn inmiddels gekapt.

De bewoners zijn in een informatiebrief over de voortgang van de werkzaamheden in het park ook op de hoogte gebracht over de kap van deze bomen.

Herstel werkzaamheden

Door het verwijderen van deze bomen is er een gelegenheid ontstaan om de grasvelden aan de kant van de Hoornselaan extra op te hogen, zodat deze droger komen te liggen. Dit komt het gebruik als recreatieveld ten goede. In samenwerking met de beheerder bomen wordt er voor dit gedeelte van het park een nieuw bomenplan gemaakt.

Financiële consequenties
De onvoorziene werkzaamheden rond de bomen worden meegenomen in de totale schade veroorzaakt door Storm Poly. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de lopende begroting.

Welzijn artikelen