HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOpvang 500 tot 1.500 Oekraïense vluchtelingen in Purmerend in de koelkast

Opvang 500 tot 1.500 Oekraïense vluchtelingen in Purmerend in de koelkast

Rijk financiert de Purmerendse plannen niet. Voorstel college van raadsagenda

Purmer- Zuid zuid
Afbeelding raadsstukken


De financiering vanuit het Rijk rand was en is een uitdrukkelijke voorwaarde voor de realisatie van deze tijdelijke woningen voor Oekraïense ontheemden. Daarover is veel en intensief contact geweest met het Rijk en het plan dat ten grondslag ligt aan deze ontwikkeling. Net voordat de gemeenteraad het voorstel om 500 tot 1.500 Oekraïners op de te ontwikkelen locatie Purmerend-zuid zuid zou behandelen kreeg het college te horen dat het Rijk het plan niet zal financieren.

Door een  brief informeerde het college de gemeenteraad  over deze meest actuele ontwikkeling over het voorstel voor de opvang van 500 tot 1.500 Oekraïense ontheemden middels tijdelijke woningen in de Purmer-Zuid zuid.

 Ontwikkeling opvanglocatie onhaalbaar

Door deze nieuwe informatie is de ontwikkeling van deze opvanglocatie onhaalbaar en van de baan. Daarmee wordt een opvanglocatie van deze omvang in de Purmer-Zuid zuid of elders binnen onze gemeente onuitvoerbaar. Gezien de gesprekken en de geleverde inspanning heeft het bericht vanuit het Rijk het college verbaasd. Juist vanwege het klemmende beroep dat het Rijk op de regio’s en gemeenten doet om op korte termijn opvangmogelijkheden te realiseren.

De humanitaire crisis in Oekraïne is ondertussen onveranderd  en er komen dagelijks mensen aan in Nederland die zijn gevlucht voor de aanhoudende oorlog.
Het college vindt wel dat de inspanningen om de Oekraïense ontheemden tijdelijk op te vangen dienen te worden voortgezet.

Regionale afspraken opnieuw in overweging

De directe consequenties van dit Rijksbesluit voor de regionale afspraken zijn nog niet overzien. In de regio zijn namelijk daarover afspraken gemaakt. Zaanstad vangt ongeveer 1.300 asielzoekers op terwijl Purmerend toezegde zorg te daartegen voor de Oekraïense vluchtelingen. Die afspraak dient nu in overleg met de regio opnieuw te worden overwogen. Een motie met die strekking hierover werd in de raadsvergadering van 30 november 2023 breed ondersteund.

Nu woningbouw op locatie Purmerend –Zuid zuid voortvarend ontwikkelen

Concreet betekent een en ander dat het voor Purmer-Zuid zuid dat wordt gestopt met het volgen van het spoor van de realisatie van tijdelijk woonruimte voor Oekraïners en dat het college zich helemaal concentreert op de ontwikkeling van permanente huisvesting in dat gebied. Het college verwacht aan het eind van dit jaar de concept-visie voor de hele oostflank af te ronden en het besluitvormingsproces te kunnen starten. Daarmee wordt ingezet op een duurzame oplossing voor de woningbehoefte voor de gemeente.

Ruimtelijke Ordening artikelen