HomeNieuwsVerkeer en VervoerOproep VNG aan kabinet: vergeet onderhoud lokale wegen niet

Oproep VNG aan kabinet: vergeet onderhoud lokale wegen niet

Overlanderstraat
foto Stadspartij


Hoewel het Nederlandse wegennet voor een belangrijk deel bestaat uit lokale wegen, investeert het rijk alleen in verduurzaming en onderhoud van rijkswegen. De VNG roept op om ook oog te hebben voor de infrastructuur die door andere overheden dan het rijk worden beheerd. 

Dat schrijft de VNG aan de Tweede Kamer ten behoeve van het rondetafelgesprek dat op 30 maart plaatsvond met wetenschappers, ingenieurs en opdrachtnemers over het achterstallig onderhoud van de infrastructuur.

Risico voor verkeersveiligheid

Gemeenten waarschuwen dat de infrastructuur nu al in slechte staat verkeert. Vanwege de penibele financiële situatie van gemeenten loopt de achterstand op onderhoud steeds verder op. Als wegen niet goed kunnen worden onderhouden, heeft dit ook invloed op de verkeersveiligheid. Dat terwijl het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland nu al op gemeentelijke wegen valt: in 2020 52% van het totaal, 61% van de geregistreerde aantallen in het Bestand geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON).

Gemeenten streven samen met het rijk en provincies naar 0 verkeersslachtoffers. Dat kan alleen als we samen stevig en structureel investeren in het onderhoud van alle infrastructuur. Dat willen gemeenten zoveel mogelijk klimaatbestendig doen.

Meer informatie

Verkeer en Vervoer artikelen