HomeNieuwsMilieuOproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwek

Oproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwek

Bossen

Hout uit bossen hoort niet thuis in een energiecentrale. Nieuwe subsidies voor hout als duurzame energiebron moet dan ook zo snel mogelijk van tafel. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op de Nieuwsuur-uitzending van donderdag 4 april. Natuur & Milieu pleit voor heldere afspraken over de inzet van hout en andere vormen van biomassa. Dit is nodig om natuur- en klimaatschade te voorkomen.

Biomassa is materiaal uit natuurlijke bronnen, zoals hout, maar ook mest, mais en GFT-afval. Meerdere sectoren azen op deze biomassa, bijvoorbeeld als vervanger van fossiele brandstoffen of als bouwmateriaal.
Risico’s
De productie van biomassa gaat vaak gepaard met risico’s voor mens en milieu, zoals ontbossing en concurrentie met voedselteelt. Ook komt er CO2 vrij bij de productie, transport en verbranding. De CO2 die vrijkomt bij verbranding wordt pas na enkele decennia weer opgenomen, dit is te laat voor het klimaat. Er zijn soorten biomassa waar deze nadelen minder spelen, maar die hoeveelheden zijn beperkt.
Bij- en meestook
“Het opstoken van hout voor energie, zoals aan bod kwam bij Nieuwsuur, is bij uitstek een voorbeeld van verkeerd gebruik van biomassa,” aldus Marjolein Demmers, directeur bij Natuur & Milieu. “We moeten zuinig zijn op bossen. Het schaarse hout uit duurzaam beheerde bossen is te kostbaar om te verbranden. Het is onverantwoord dat hier miljarden subsidie naartoe blijft gaan. Nieuwe subsidies zouden alleen beschikbaar moeten zijn voor echt duurzame energiebronnen, zoals wind en zon.”
Oproep
Natuur & Milieu roept het kabinet op om ambitieuze afspraken te maken over de duurzaamheid van biomassa. Dus zowel voor de winning als voor het gebruik. Anders blijft Nederland situaties mogelijk maken zoals Nieuwsuur in beeld bracht. Er moet duidelijk worden vastgelegd waar biomassa vandaan mag komen en waar het wel en niet voor gebruikt mag worden. De bal ligt daar voor bij IenW: dit ministerie heeft de opdracht om zo’n ‘duurzaamheidskader’ te ontwikkelen, ook om te kunnen gebruiken in het klimaatakkoord.

 

Foto: Stadspartij

Milieu artikelen